o nas

Spółka Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. jest podmiotem uprawnionym przez KNF do pozyskiwania środków finansowych od inwestorów kapitałowych z rynku publicznego, w celu lokowania ich zgodnie z ustaloną polityka i strategią inwestycyjną, w ramach wewnętrznie zarządzanego portfela inwestycyjnego.

Celem Green Valley jest finansowanie zadań inwestycyjnych w ramach prowadzonych projektów, tak aby osiągnąć maksymalną wartość zgromadzonych aktywów przy zachowaniu najwyższego, dla tych aktywów stopnia bezpieczeństwa i najniższego poziomu ryzyka inwestycyjnego. Wypracowany zysk na posiadanych aktywach portfela buduje wartość Funduszu i pozwala na wypłatę dywidendy dla jego udziałowców.

Green Valley jest pierwszą w Polsce Alternatywną Spółką Inwestycyjną zarządzającą Alternatywnym Funduszem Inwestycyjnym wyspecjalizowanym w realizacji „zielonych inwestycji” wyłącznie w obszarze ekologii.

Inwestujemy w następujących obszarach

Energia z odpadów (EZO)

Zadanie inwestycyjne: Budowa instalacji termicznego przetwarzania odpadów niebezpiecznych LIFETEC. Cel Inwestycyjny: Instalacja kogeneracyjna o wydajności 35 tyś. Mg/rok

Biogazowanie

Zadanie inwestycyjne: Budowa elektrociepłowni biogazowej. Cel inwestycyjny: Produkcja energii – moc elektryczna 2 MWe

Instalacje recyklingu

Zadanie inwestycyjne: Budowa franczyzowej sieci stacji recyklingu. Cel inwestycyjny: 25 stacji recyklingu o wydajności 1,85 tyś. ton każda produktu/rocznie, docelowo 45 tyś. ton rocznie.

Budownictwo ekologiczne

Zadanie inwestycyjne: Budowa obiektów mieszkaniowych wielorodzinnych i przemysłowych. Cel inwestycyjny: Wzrost wartości PUM i obniżenie kosztów eksploatacji, poprzez zastosowanie OZE

Poznaj nasze
projekty

Poznaj naszych partnerów

Nasi partnerzy technologicznie posiadają niezbędne zasoby by realizować projekty w zakresie recyklingu, energetycznego przetwarzania odpadów, rekultywacji terenów zdegradowanych i budownictwie indywidualnym oraz przemysłowym z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii (OZE).

Green Valley jest pierwszą w Polsce Alternatywną Spółką Inwestycyjną zarządzającą Alternatywnym Funduszem Inwestycyjnym wyspecjalizowanym w realizacji „zielonych inwestycji” wyłącznie w obszarze ekologii.

Green Valley ASI S.A.