Instalacja Termicznego Przetwarzania
Odpadów LIFETEC w Długoszynie

Będzie to pierwsza z dwóch instalacji komercyjnych LIFETEC budowanych w Polsce. Projekt jest najbardziej zawansowany w realizacji spośród pozostałych. Obecnie projekt jest w fazie projektowania budowy. W Q1 2022 r. projekt powinien uzyskać prawomocne pozwolenie na budowę.

Planowane rozpoczęcie inwestycji planowane jest na Q2 (drugi kwartał) 2022 r. Projekt uzyskał już wszystkie wymagane pozwolenia środowiskowe oraz posiada prawomocne pozwolenie budowlane.

Inwestycja realizowana jest przez spółkę celową VACAT Energia Sp. z o.o. Instalacja jest w 100% komercyjnym rozwiązaniem docelowo pracującym między innymi na potrzeby kilku gmin. W założeniu konstrukcyjnym ma produkować łącznie do 4 MWe energii  z odpadów a przy tym działa jako instalacja nie będąca spalarnią.

Jest to siostrzane odbicie instalacji demonstracyjnej Investeko S.A. w technologii LIFETEC lecz wyskalowane do utylizacji 35.000 Mg (ton) odpadów rocznie.

Główne założenia projektu

0
Cena za odpady PLN/tonę
0
Cena zielonej energii PLN/MWh
0
Ilość wytwarzanej energii MWe
0
Wydajność instalacji w ton/rok
0
Wartość projektu w mln PLN
0
Zysk netto w mlm PLN/rok

Podstawowe założenia technologiczne dla projektu

Paliwem dla instalacji będą odpady RDF oraz pozostałość odpadowa po recyklingu tworzyw sztucznych. Celem będzie unieszkodliwienie odpadów i produkcja energii cieplnej. Kluczowymi elementami konstrukcji będzie wysokosprawny układ zgazowania i produkcji energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji w technologii LIFTEC.

Instalacja będzie pod stałym monitoringiem emisyjnym.

Założenia inwestycyjne
dla funduszu

Data rozpoczęcia inwestycji: Q2, 2021 r.

Planowane zakończenie inwestycji: Q4 2025 r.

Sposoby inwestowania: udziały, koinwestycja

Wydajność instalacji
35.000 ton/rok
Całkowity koszt inwestycji
89.000.000 zł
Przychody łączne rok (przyjęcie odpadów i produkcja energii)
31.020.000 PLN
Wartość zysku netto rok
12.109.000 PLN/rok
Całkowity czas zwrotu kapitału
6 lat
Wewnętrzna stopa zwrotu IRR
19,33%
MPV
95.118.000 zł
Stopień realizacji zadania
15%

Zarabiaj z nami

Twoja inwestycja to nie tylko zysk dla portfela, to także wsparcie projektów mających realny i pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Dzięki „zielonym inwestycjom” rozwiązujemy problemy cywilizacyjne.

Zainteresował Cię nasz projekt?
Chętnie udzielimy Ci informacji na temat inwestycji.

 

  Inne projekty:

  krakenimages-Y5bvRlcCx8k-unsplash

  Umowa inwestycyjna - Investeko S.A.

  Projekt polega na przebudowie i dostosowaniu istniejącej instalacji ...

  Centrum Recyklingu i Energetyki Odnawialnej - CREO

  Projekt polega na przebudowie i dostosowaniu istniejącej instalacji ...

  Osiedle Domów w zabudowie szeregowej z apartamentami – VILLA PARK

  Unikatowy projekt inwestycyjny cieszący się bardzo dużą popularnością wśród...

  Green Valley jest pierwszą w Polsce Alternatywną Spółką Inwestycyjną zarządzającą Alternatywnym Funduszem Inwestycyjnym wyspecjalizowanym w realizacji „zielonych inwestycji” wyłącznie w obszarze ekologii.

  Green Valley ASI S.A.