nasze projekty, a Twój zysk

Instalacja Termicznego Przetwarzania Odpadów LIFETEC w Długoszynie

Jest to pierwsza z dwóch instalacji komercyjnych LIFETEC budowanych w Polsce. Projekt jest najbardziej zawansowany w realizacji spośród pozostałych.

Centrum Recyklingu i Energetyki Odnawialnej - CREO

Projekt polega na przebudowie i dostosowaniu istniejącej instalacji termicznego przetwarzania w wersji demonstracyjnej znajdującej się w zasobach majątkowy spółki w Świętochłowicach.

Umowa Inwestycyjna Investeko S.A.

Została zawarta w 2020 r. na podstawie tej umowy został określony zakres działań oraz maksymalne limity kwot do jakich Green Valley ASI S.A. zobowiązała udzielić wsparcia finansowego.

Osiedle domów w zabudowie szeregowej z apartamentami – VILLA PARK

Unikatowy projekt inwestycyjny cieszący się bardzo dużą popularnością wśród inwestorów. To już trzecia realizacja tego projektu.  Inwestując z nami w ten projekt masz gwarancję bezobsługowej bezpiecznej inwestycji na której możesz zyskać do 8% w skali roku, a dodatkowo otrzymać BONUS  inwestycyjny.

Zakład Produkcji Biopaliw Alternatywnych w Myszkowie - VIG

Realizacja projektu pozwoli na stworzenie możliwości zagospodarowania kolejnej, nowej grupy odpadów innych niż niebezpieczne, wytworzenie nowych produktów typu paliwo BIOVIG 

6 zalet EKO-LOGICZNYCH inwestycji

Globalny trend

Unia Europejska nakreśliła plany ekologiczne na najbliższe lata. Inwestowanie w rozwiązania "EKO" daje dużą pewności ponadprzeciętnego zysku i stabilności inwestycji.

Realne projekty

Twoje pieniądze posłużą do realizacji inwestycji oraz pozyskania środków z Funduszy Europejskich – będą "paliwem" dla ekologicznych projektów, realizowanych pod naszym nadzorem.

Doświadczenie

Twórcy funduszu mają ponad 20-letnie doświadczenie w branży inżynierii środowiska i recyklingu oraz unikatowe referencje, jak również własne zaplecze badawczo-naukowe.

Zysk finansowy

Fundusz oferuje konkurencyjną stopę zwrotu z inwestycji oraz pozwala zdywersyfikować Twój portfel inwestycyjny. Dodatkowo możesz osiągnąć dochód z lokat inwestycyjnych na z góry ustalonych warunkach.

Bezpieczeństwo

Green Valley podlega kontroli państwowych instytucji finansowych (KNF). Twoje środki finansowe są bardzo dokładnie rozliczane a wszelkie działania raportowane.

Zysk ekologiczny

Twoja inwestycja to nie tylko zysk dla portfela, to także wsparcie projektów mających realny i pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Dzięki "zielonym inwestycjom" rozwiązujemy problemy cywilizacyjne.

Zostań inwestorem

Twoja inwestycja to nie tylko zysk dla portfela, to także wsparcie projektów mających realny i pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Dzięki „zielonym inwestycjom” rozwiązujemy problemy cywilizacyjne.

Green Valley jest pierwszą w Polsce Alternatywną Spółką Inwestycyjną zarządzającą Alternatywnym Funduszem Inwestycyjnym wyspecjalizowanym w realizacji „zielonych inwestycji” wyłącznie w obszarze ekologii.

Green Valley ASI S.A.