Dlaczego zielony wodór jest szansą dla Polski na uniezależnienie się od gazu ziemnego?

Świat stoi w obliczu kryzysu związanego z szybkim wyczerpywaniem się paliw kopalnych. Jeśli mamy nadal zaspokajać nasze potrzeby energetyczne i utrzymać nasz obecny styl życia, coś musi się wkrótce zmienić. Dlatego tak ważna jest każda nowa technologia, która może pomóc w rozwiązaniu tego kryzysu. Zielony wodór to wodór o wysokiej czystości, produkowany z odnawialnych źródeł energii, głównie z wody lub metanu. Jest on postrzegany jako alternatywa dla gazu ziemnego w stacjach paliw, samochodach i innych zastosowaniach.

Ale dlaczego jest on ważny dla Polski i dlaczego powinniśmy zwrócić na niego uwagę? Poznaj kilka  powodów, dla których zielony wodór jest szansą dla Polski na uniezależnienie się od gazu ziemnego!

Czy wiesz że??

metan wytwarzany podczas rozkładu odpadów na wysypiskach stanowi 3-4% rocznej emisji gazów cieplarnianych,

– każdy z mieszkańców Polski zużywa około 150 litrów wody.

Zielony wodór co to jest?

Zielony wodór to wodór pozyskiwany w procesie elektrolizy zasilanym energią z OZE. Chociaż koncepcja wodoru jest znana od dawna, nigdy tak naprawdę nie zyskała popularności jako źródło energii – aż do teraz. Przyczyną takiego stanu rzeczy są koszty. Wodór jest najczystszym paliwem kopalnym, o zerowej emisji lokalnej i wyjątkowo wysokiej sprawności energetycznej. W tym miejscu pojawia się wodór ekologiczny czyli pozyskiwany z odnawialnych źródeł energii.  

Zielony wodór jak powstaje?

Dotychczas aż 95 proc. ogólnoświatowej produkcji wodoru odbywa się w procesie reformingu gazu ziemnego, czego skutkiem ubocznym jest produkcja dwutlenku węgla. Tak pozyskany wodór określany jest mianem szarego. Proces elektrolizy rozdziela składniki wody na tlen i wodór przy użyciu energii elektrycznej. Jeśli proces ten jest zasilany energią ze źródeł odnawialnych to właśnie powstaje „zielony” wodór. Zielony wodór ma potencjał, by zmniejszyć zależność Europy od rosyjskiego gazu ziemnego.

Może też stać się podstawą transformacji przemysłu samochodowego i rozwoju paliw syntetycznych. Dzięki temu Polska może stać się europejskim centrum produkcji wodoru. Skala, na jaką można produkować ekologiczny wodór, zależy od mocy źródła jego wytwarzania. Wybierając odpowiednią technologię produkcji czystego wodoru, Polska może określić jej skalę.

Dlaczego jest to ważne dla Polski?

Wodór jest postrzegany jako obiecująca alternatywa dla paliw kopalnych, zwłaszcza gazu ziemnego. Może być wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej, do wytwarzania ciepła oraz do produkcji syntetycznych paliw płynnych, takich jak benzyna i olej napędowy.

W wielu zastosowaniach wodór przewyższa właściwości gazu ziemnego, co jest dobrą wiadomością. Krótko mówiąc, wodór może zmniejszyć zależność naszego kraju od importu gazu ziemnego z Rosji i sprawić, że stanie się on centrum produkcji wodoru w Europie!

Oczekuje się, że samochody napędzane wodorem będą lepiej radziły sobie z obciążeniem w ruchu drogowym niż samochody elektryczne. Co ważniejsze, wodór może być wykorzystywany do produkcji syntetycznych paliw płynnych, takich jak benzyna i olej napędowy, które mogą napędzać pojazdy o dużej ładowności, takie jak ciężarówki i samoloty.

Jak polska może uniezależnić się od gazu ziemnego??

Wodór może zwiększyć niezależność Polski od gazu ziemnego. 

Pytanie brzmi: jak? 

Wodór może być wykorzystywany do wytwarzania energii elektrycznej, ciepła oraz syntetycznych paliw płynnych, w tym benzyny i oleju napędowego. Oczekuje się, że w sektorze energetycznym zmniejszy on emisję CO2 w porównaniu z gazem ziemnym. Oczekuje się, że w sektorze transportu wykorzystanie wodoru zmniejszy emisję CO2 o 90%. Oczekuje się, że wytwarzanie wodoru z odnawialnych źródeł energii zmniejszy import gazu ziemnego o 40% w najlepszym scenariuszu.

Wynika to z faktu, że w sektorze transportu samochody mogą przestawić się z zasilania benzyną lub olejem napędowym na zasilanie ekologicznym wodorem. Z kolei sektor energetyczny może wykorzystywać zielony wodór do produkcji energii.

Dlaczego powinniśmy zwrócić uwagę na ekologiczny wodór?

Z przeprowadzanych analiz wynika, że w Polsce nie jest wykorzystywany w pełni potencjał technologii wodorowych. Pozyskiwany w ekologiczny sposób wodór ma szanse zrewolucjonizować energetykę i pozwolić światu na wyzwolenie się od monopolistycznych dostaw gazu ziemnego. Potrzebujemy do tego wzrostu zaangażowania jednostek naukowych, technologicznych i biznesowych. Obecnie zakończyły się konsultacje w sprawie rządowego projektu „ Polskiej Strategii Wodorowej w roku 2030 z perspektywą do 2040 roku” .

Strategia ta z założenia ma uregulować założenia dotyczące technologii wodorowej i wykorzystania wodoru w celu obniżeniu energochłonności. Polska produkuje obecnie dużo  „szarego” wodoru i planowane jest przejście na „zielony wodór” Dzięki strategii opracowano obszary w których należy pracować w celu „przejścia” na zielony wodór. Działania te zapoczątkowały stworzenie programów dotacyjnych. Wspierane mają być działania w zakresie rozwoju technologii oraz produkcji „bezemisyjnego”  wodoru. Wsparcie ma na celu zwiększenie działania w danych obszarach i minimalizację kosztów ponoszonych badań i działań. Koszty warunkuje m.in. wybrana technologia wodorowa. W myśl podjętych działań opracowano możliwe wykorzystanie wodoru.

Docelowo przewidywane jest zastosowanie wodoru jako paliwo lotnicze, małe generatory wodorowe czy magazyn energii. Dodatkowo wodór może być wykorzystywany jako ogniwa paliwowe.

Dlaczego czysta energia jest ważna?

Nie da się ukryć, że świat stoi obecnie w obliczu kryzysu związanego z rosnącym zanieczyszczeniem środowiska. Musi się to wkrótce zmienić. Dobra wiadomość jest taka, że technologia produkcji czystej energii już istnieje. Trzeba tylko wdrożyć ją na większą skalę. Zielony wodór jest rozwiązaniem, które może pomóc w zmniejszeniu tego kryzysu. Dlatego każda nowa technologia, która może pomóc jest tak ważna. W ostatnich latach zielony wodór zaczął przyciągać większą uwagę jako alternatywne źródło energii, bez emisji dwutlenku węgla i bez odpadów.

Gospodarka wodorowa to złożony system wzajemnie zależnych powiązań i bez względu na to jakie rozwiązania wejdą pierwsze oraz które ze źródeł wodoru będzie dominujące bez infrastruktury przesyłu i dystrybucji nie można liczy na prędkie upowszechnienie się zielonego wodoru w Polsce. 

Dofinansowania w 2024 roku:

Inne wpisy: