Program Ciepłe Mieszkanie 2024

WNIOSKI O DOFINANSOWANIE,
doradztwo, projekty i realizacja
przy minimum formalności.

Dofinasowanie dla: Wspólnot mieszkaniowych na termomodernizacje

Program Ciepłe Mieszkanie to poprawa jakości powietrza i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przez wymianę źródła ciepła w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

dotacje

Kto może skorzystać?

Warunkiem przystąpienia do Programu jest użytkowanie „kopciucha” tj. nieefektywnego źródła ciepła na paliwa stałe, niespełniające wymagań minimum 5 klasy według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5, które zostanie wymienione na urządzenie spełniające wymogi programu.

Dla osób fizycznych, posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Właściciele, użytkownicy, służebnicy mieszkań w budynkach wielorodzinnych mają możliwość uzyskania dotacji tylko w przypadku gdy gmina, w obrębie której znajduje się mieszkanie przystąpiła do Programu Ciepłe Mieszkanie. Udział gmin w programie jest dobrowolny.

Co obejmuje dotacja:

Dotacja obejmuje wymianę źródeł ciepła na paliwa stałe poniżej klasy 5 na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego, zbiorczego źródła ciepła w budynku.

Zakup i montaż:

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

Profesjonalnie wykonamy,
doradzamy, projektujemy, realizujemy

Mając na uwadze jak skomplikowany i trudny technicznie może być proces dotacji w programie, służymy radą:
Wypełnij poniższy formularz i umów rozmowę z doradcą lub zadzwoń

  Poziomy dofinansowania

  Podobnie jak w Programie Czyste Powietrze wysokość dotacji jest uzależniona od poziomu dochodów. Maksymalna wysokość dotacji przypadająca na jeden lokal mieszkalny będzie uzależniona od dochodów beneficjenta i może wynosić od 16,50 tys. zł do nawet 41 tys. zł – odpowiednio 30, 60 lub 90 % kosztów kwalifikowanych. Oprócz osób fizycznych o wsparcie mogą ubiegać się wspólnoty mieszkaniowe.

  Podstawowy poziom dofinansowania

  do 16,5 tys. zł (do 30% kosztów kwalifikowanych na jeden lokal mieszkalny)
  Warunek – dochód wnioskodawcy nie przekracza 135 tys. zł

  Podwyższony poziom dofinansowania

  do 27,5 tys. zł (do 60 % kosztów kwalifikowanych) Warunek – dochód na osobę nie przekracza kwoty: 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym

  Najwyższy poziom dofinansowania

  do 41 tys. (do 90% kosztów kwalifikowanych) Warunek – dochód na osobę nie przekracza kwoty: 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego

  Wyższe dotacje w gminach o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu

  W przypadku gmin o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu dotacja może wynosić odpowiednio:

  Wsparcia dla wspólnot mieszkaniowych (do 60% kosztów kwalifikowanych)

  Profesjonalnie wykonamy,
  doradzamy, projektujemy, realizujemy

  Mając na uwadze jak skomplikowany i trudny technicznie może być proces dotacji w programie, służymy radą:
  Wypełnij poniższy formularz i umów rozmowę z doradcą lub zadzwoń