Dobre praktyki firmy czyli jak uzdrowić planetę

Obecnie wiele przedsiębiorstw i rządów stoi przed wyzwaniem rozwijania gospodarki z troską o środowisko. Dla ogólnego dobra firm niezbędne jest zadbanie o zrównoważony rozwój ekonomiczny, ale niewyrządzający szkody środowisku z uwzględnieniem potrzeb lokalnej społeczności. Patrząc na poprzednie lata można stwierdzić, że organizacje funkcjonujące w polskiej gospodarce zajmowały się głównie przetrwaniem i radzeniem sobie w warunkach wolnej konkurencji. Dzisiaj wygląda to zgoła inaczej. Dojrzeliśmy do innego postrzegania rynku i uwzględnienia różnych jego aspektów. Dojrzałość przedsiębiorców, jak i samego polskiego biznesu, objawia się poprzez skupianie się nie tylko na samym zysku poszczególnych jednostek, ale również zwróceniu uwagi na to, w jaki sposób ten zysk jest generowany. Ważnym aspektem są także działania podejmowane w celu realizacji zadań organizacyjnych i minimalizacji niepożądanych efektów ubocznych.

Ogromne zainteresowanie społeczności ekologią spowodowało konieczność wprowadzenia działania eko w firmie niezależnie od sektora. Przedsiębiorstwa prześcigają się we wdrożeniu polityki przyjaznej środowisku w celu zwiększenia zaufania konsumentów. Z powodu porównywalności produktów, czy samych usług, organizację starają się wyróżnić swój artykuł na tle innych. Najczęściej osiągają to poprzez wartość dodaną do niego. Innym sposobem jest wyróżnienie się poprzez „zaistnienie na rynku” za pośrednictwem działań związanych z ekologią. W tym celu jednostki pracują nad wizerunkiem, chcąc kojarzyć się jako firma przyjazna środowisku.

Zacznijmy od kilku ciekawostek

Czy wiesz że.??

  • ustawione w szeregu ciężarówki wywożące rocznie 2,12 miliardów ton śmieci na wysypiska,  24 razy opasałyby kulę ziemską;
  • do produkcji 1 tony papieru potrzeba ściąć około 17 drzew, które w ciągu roku produkują tlen dla 170 osób;

 

Czy nie uważasz, że czas to zmienić??

Z czego wynika rosnąca ekologiczna świadomość konsumentów?

Otóż jest wynikową wielu czynników.

Strach przed utratą naturalnych zasobów, chęć poprawy i działanie w słusznej sprawie to tylko nieliczne z tych określonych jako kluczowe. Aktualnie najsilniej oddziałującym na klientów czynnikiem jest także potrzeba pozostania w trendach na rynku i uzyskanie popularności na portalach społecznościowych. Te wszystkie elementy spowodowały wzrost zainteresowania firm aspektem ekologicznym oferowanych produktów i usług. Wiele osób zaczęło zwracać uwagę na skład jak i opakowania produktów. Nie tylko pod względem działania czy efektów, ale przede wszystkim w kontekście odziaływania na środowisko. W dzisiejszych czasach społeczność kontroluje sposób pozyskiwania surowców, skład chemiczny, biodegradowalność opakowań i możliwości utylizacyjne. Klienci coraz częściej zwracają również uwagę na działania proekologiczne w firmie przykłady rozwiązań ochrony środowiska. Zakłady pracy coraz częściej inicjują formy wsparcia instytucji ekologicznych, jak i prowadzą wspólne kampanie.

Ten sposób podejmowania tematu ekologii w spółkach stał się szeroko przyjętym modelem w ogólnej polityce firmy. Zarządy spędzają długie godziny na wybraniu i dostosowaniu odpowiednich rozwiązań do profilu działalności. W tym artykule przedstawimy różnego rodzaju przykłady działań proekologicznych w firmie.

Wyzwanie dla wszystkich

Dla wszystkich uczestników polskiej gospodarki kwestie związane z ochroną środowiska, w tym m.in. ograniczanie zużycia zasobów, czy redukcja gazów cieplarnianych, są bardzo dużym wyzwaniem.

Głównie ze względu na specyfikę narodowej gospodarki, czyli np. oparcie polskiej energetyki w przeważającej części na węglu. W celu minimalizacji negatywnego wpływu „biznesu” na otoczenie niezbędne są strategie i kompleksowe czynności. Kolejnym zagadnieniem dotykającym firmy są kwestie środowiskowe, czyli np. niewystarczające zasoby wody. Są one również bardzo istotne i na pewno nie pozostają bez znaczenia w przyszłości.

Dlatego tak ważne jest wprowadzenie realnych czynności przynoszących efekty. Nie tylko tych narzuconych przez Państwo czy inne instytucje, ale dodatkowych mających na celu kompletną ochronę środowiska, a składających się często ze zwykłych prostych czynności.

Działania proekologiczne w firmie podjęte na rzecz ochrony naszej planety uzależnione są od profilu działalności. Można jednak wyodrębnić grupę procedur neutralnych. Przedsiębiorstwa wypracowały elastyczne schematy, które w dużej mierze można wykorzystać w każdej jednostce.

Jakie eko zasady może przyjąć odpowiedzialna firma?

Pierwszym i podstawowym zagadnieniem jest kwestia zużycia poszczególnych surowców. Jest to dość szerokie pojęcie. Można je odnosić do wykorzystania surowców i składników do produkcji, racjonalnego gospodarowania i logistyki, a także analizy potrzeb ilościowych i wykorzystywania w procesie produkcyjnym materiałów pochodzących z recyklingu. Dodatkowo optymalizacja procesu produkcyjnego i zużycia surowców ograniczając przy tym ilość odpadów także wpisuje się w kanony dotyczące zarządzania surowcami. Wprowadzenie zasady „just in time” pomagającej zachować ciągłość produkcji uwzględniając racjonalne zapotrzebowanie i ubytek naturalny surowców. Ograniczenie barwników wykorzystywanych do wytworzenia produktu i opakowania. Wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych i modernizacje umożliwiające ograniczanie emisji gazów cieplarnianych. To wszystko działania proekologiczne. Dodatkowo można zastosować mniejsze opakowania produktów zapewniające zużycie na bieżąco. Działania te mają na celu uniknięcia marnowania materiałów i ograniczenia tzw. odpadków.

Istnieją zasoby, które są wykorzystywane w każdej działalności. Są to między innymi papier, woda czy energia elektryczna. Zatrzymajmy się na chwilę w tym miejscu.

W każdej wyodrębnionej jednostce gospodarczej występują podobne, a wręcz takie same czynności administracyjno-biurowe czy socjalne. Prostym przykładem jest drukowanie dwustronne. Ponowne wykorzystywanie jednostronnie zadrukowanych kartek jako notatnik jest pomysłem coraz częściej stosowanym. W obecnych czasach większość dokumentów wystarczy posiadać w wersji elektronicznej. Tym samym nie trzeba wszystkiego drukować i tworzyć obszernych archiwów.

Odpowiedzialni przedsiębiorcy wprowadzić mogą wewnętrzną ekologiczną politykę obowiązującą wszystkich pracowników bez względu na stanowisko czy zakres obowiązków.

W aspekcie zmniejszenia zużycia wody można wprowadzić perlatory na kranach czy dystrybutory wody w firmie. Zachęcić pracowników do korzystania z dzbanków czy butelek filtrujących wodę. Wykorzystywać wodę z recyklingu, oczywiście tam, gdzie nie jest niezbędna czysta woda.

Kolejnym ważnym elementem jest zmniejszenie zużycia energii. W tym celu warto edukować pracowników i zdywersyfikować źródła energii, z których korzysta firma. Ponadto można wymienić żarówki w firmie na energooszczędne, zastosować lampy fotokomórkowe czy listwy zasilające. Popularne ostatnio stało się korzystanie z odnawialnych źródeł energii.

Fotowoltaika w firmie, czyli zainstalowanie paneli fotowoltaicznych przełoży się na zysk energetyczny, ale i finansowy dla korporacji. Na zmniejszenie zużycia energii w postaci ogrzewania czy wentylacji wpływa także prawidłowo przeprowadzona modernizacja budynków i odpowiednio dobrane energooszczędne wyposażenie.

Podstawową zaś czynnością powinno być wprowadzenie segregacji odpadów w całej firmie poprzez przygotowanie odpowiednich pojemników umożliwiających porządkowanie śmieci. Kluczowe w tym przypadku staje się odpowiednie oznakowanie, niepozostawiające wątpliwości co do zakresu odpadków w danym pojemniku. Odpowiednia polityka firmy może wpływać na przenoszenie przyzwyczajeń pracowników na prywatny grunt. Warto również zwrócić uwagę na firmową stołówkę. Wykorzystywanie pojemników wielokrotnego użytku do przechowywania czy przynoszenia posiłków. Dodatkowo pracownicy zaopatrujący się w posiłki zamawiane przez zewnętrzne firmy mogą zamawiać w zbiorczych opakowaniach (np. menażkach obiadowych) eliminując namnażanie jednorazowych opakowań. W celu zachęcenia do wprowadzenia takiego rozwiązania można w porozumieniu z firmą gastronomiczną wprowadzić zniżkę pracowniczą dla osób korzystających z tego typu rozwiązania.

Kolejnym ważnym aspektem jest możliwa wymiana samochodów służbowych na przyjazne dla środowiska. Ograniczenie podróży na rzecz korzystania z nowych rozwiązań technologicznych, np. telekonferencji. Spowoduje to zmniejszenie emisji spalin do środowiska.

Podsumujmy!

Jak widać istnieje wiele sposobów ochrony środowiska. Czasem wystarczy kilka drobnych zmian, aby uzyskać widoczny efekt. W przypadku firm liczy się również oddziaływanie na społeczeństwo przez stanowienie przykładu dla innych i deklarowanie jasnego przesłania w proekologicznej polityce firmy.

Dofinansowania w 2024 roku:

Inne wpisy: