Dotacja na ekorozwiązania – „Mój Prąd” i „Czyste Powietrze”

Bycie eko jest dobre. Bycie eko jest modne. Bycie eko jest drogie – jeśli patrzymy na jednorazowy wydatek, który zwróci się dopiero po kilku latach. Chcesz zainwestować w fotowoltaikę? Planujesz wymienić stary piec? Twoją jedyną przeszkodą jest stan konta bankowego? Już nie! Przedstawiamy dwa programy rządowe, które wspierają ekologiczne rozwiązania. Oto założenia „Mój Prąd” i „Czyste Powietrze”!

„Mój Prąd”, czyli dotacja na Twoją fotowoltaike

„Mój Prąd” to unikatowy program, który ma za zadanie wspierać rozwój energetyki prosumenckiej z naciskiem na mikroinstalacje fotowoltaiczne. Celem jego organizatorów jest zwiększenie poziomu produkcji energii elektrycznej przy jednoczesnym użyciu ekologicznych rozwiązań. Tegoroczna edycja – ze względu na wyczerpanie środków finansowych – została zamknięta, nie są już przyjmowane wnioski. W przyszłym roku planowane jest ponowne uruchomienie wsparcia.

 

Jakich przedsięwzięć dotyczy dotacja „Mój Prąd”?

Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikro instalacji fotowoltaicznych – o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych. Nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej.

 

Kim są beneficjenci na dotację Mój Prąd??

Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartąumowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

 

Jaka jest forma dofinansowania na Czyste Powietrze i Mój Prąd??

Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 3 000 złotych na jedno przedsięwzięcie.

 

Terminy składania wniosków o dotację?

Ostatni nabór wniosków miał się odbyć od 1.07.2021 r. do 22.12.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków. Ponieważ, jak informują środki masowego przekazu, nastąpiła ta druga opcja, ta edycja programu została zakończona.

Celem tego programu jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę wydajności energetycznej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Okresem wdrażania programu jest przedział lat 2018-2030.

 

Dla kogo jest przewidziany?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

 

Na co przysługuje dotacja?

Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

 

Ile można otrzymać dotacji/dofinansowania?

Dotacja z „Czystego powietrza” może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu.

Wymienione wyżej informacje dotyczą stanu na obecny rok. Ponieważ zasady ulegają zmianom, będziemy Państwa informować, powracając do tematu.

 

Dofinansowania w 2024 roku:

Inne wpisy: