Jak działa dofinansowanie do pompy ciepła w 2023 roku?

Wprowadzane są programy dopłat do zakupu i montażu pomp ciepła w celu rozszerzenia działań wspierających poprawę jakości powietrza, źródeł energii, ale także wydajnych i energooszczędnych źródeł ciepła, szczególnie w dobie stale rosnących cen energii.


Dofinansowanie pompy ciepła 2023 – nowy dom

Program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Moje Ciepło, który powstał w kwietniu 2022 roku, przeznaczony jest dla właścicieli i współwłaścicieli nowych domów jednorodzinnych wybudowanych po 1 stycznia 2021 roku. Oznacza to, że dla wniosków złożonych w 2022 r. oraz dla wniosków złożonych w kolejnych latach funkcjonowania programu wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej (EPH+ W) może wynosić do 63 kWh (na metr kwadratowy powierzchni domu w ciągu roku).

Koszt zakupu i instalacji pompy ciepła zostanie pokryty z dofinansowania w ramach tej inicjatywy, a dotacje wyniosą od 7 000 do 21 000 zł.

 

W ramach inicjatywy Moje Ciepło dofinansowane zostaną powietrzne, wodne i gruntowe pompy ciepła, które będą wykorzystywane wyłącznie do ogrzewania domu lub do ogrzewania domu i podgrzewania wody użytkowej. Jeśli właściciel domu spełni wymagania programu, może otrzymać do 7 tys. zł dotacji na zakup i montaż pompy ciepła. Dotacje te mają pokryć od 30 do 45% wydatków kwalifikowanych inwestycji (w przypadku posiadaczy Karty Dużej Rodziny). Spełniający warunki może dostać na zakup i montaż od 7 000 zł (pompa powietrzna) do  21 000 zł (pompa gruntowa). Znaczący program Moje Ciepło nie stawia warunku dochodowego dla osób ubiegających się o dotacje na pompę ciepła.

Nabór wniosków do programu Moje Ciepło rozpoczął się 29 kwietnia 2022 roku i potrwa do 31 grudnia 2026 roku lub do wyczerpania puli środków, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Zrefundowane wydatki zostały poniesione w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2026 r.

 

Dofinansowanie starego domu na pompę ciepła

Program Czyste Powietrze przeznaczony jest dla właścicieli domów, którzy zamierzają przeprowadzić termomodernizację swojego domu, co może obejmować wymianę istniejącego systemu grzewczego na pompę ciepła. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyznaczył go jako program priorytetowy. Wysokość subwencji ustalana jest na podstawie wysokości dochodów, a beneficjenci zostali podzieleni na dwie grupy w oparciu o ten czynnik:

  1. inwestorzy o rocznym dochodzie nie większym niż 100 000 zł (podstawowy poziom dofinansowania).
  2. Inwestorzy, których miesięczny dochód na osobę nie przekracza 1400 zł (netto) dla gospodarstw domowych wieloosobowych i 1960 zł (netto) dla gospodarstw jednoosobowych (podwyższony poziom dofinansowania).

 

Na zakup pomp ciepła powietrze/woda ci, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł (liczony bez przeliczania na każdego domownika) mogą liczyć na dofinansowanie maksymalnie do 13 500 zł. Maksymalna kwota dofinansowania dostępna dla beneficjentów zakwalifikowanych do dofinansowania wyższego stopnia wynosi 18 000 zł na projekt.

We wniosku o dofinansowanie można również wystąpić o ulgę termomodernizacyjną. Innymi słowy, jeśli nasz stary dom wymaga pełnej lub częściowej termomodernizacji, możemy ją przeprowadzić jednocześnie z wymianą źródła ciepła i odliczyć to od programu Czyste Powietrze.

 

Dofinansowanie pompy ciepła połączone z prefinansowaniem:

Nowa inicjatywa, z możliwością przedpłaty dla rodzin o niższych dochodach, obejmuje wymianę źródła ciepła i termomodernizację budynku. Podstawowym sposobem, w jaki standardy programu Czyste Powietrze Plus różnią się od obecnych przepisów dotyczących programu „Czyste powietrze”, jest to, że można szybko uzyskać prefinansowanie do 50% finansowania programu. Warunkiem otrzymania zaliczki jest złożenie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Ile pieniędzy jest przeznaczonych na dofinansowanie do pomp ciepła?

  1. Dla osób o rocznych dochodach do 100 000 zł podstawowa kwota dofinansowania wynosi do 30 000 zł.
  2. Do 37 000 zł, to podwyższona dotacja, licząca średni miesięczny dochód na osobę do 1894 zł w domu wieloosobowym i do 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Od 3 stycznia 2023 r. osoby mogą otrzymać do 90% wsparcia, jeśli ich miesięczny dochód na członka w rodzinie wieloosobowej nie przekracza 1090 zł i 1526 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych.

 

Pozyskanie wspólnego dofinansowania na pompę ciepła w obiekcie wielorodzinnym:

Inicjatywa Ciepłe Mieszkanie, która będzie realizowana w najbliższym czasie i skierowana będzie do gmin ale odbiorcami końcowymi będą osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej. Udzielane będą dopłaty do termomodernizacji mieszkań w budynkach wielorodzinnych, np. poprzez montaż pomp ciepła w miejsce przestarzałych kotłów. Poziom dochodów wpływa na wielkość dopłaty. Będą trzy poziomy dofinansowania:

  1. dofinansowanie podstawowe ma wynieść do 30% kosztów inwestycji (ale nie więcej niż 15 000 zł), 2.
  2. dla osób o niższych dochodach – do 60% (do 25 000 zł) ,
  3. dla najuboższych – do 90% (do 20 tys. zł).

 

Polskie dofinansowanie pomp ciepła: podsumowanie

Podsumowując, w Polsce jest kilka dopłat do pomp ciepła, ale szkoda, że nie są one tak duże, jak powiedzmy 100% w Niemczech czy nawet 110% we Włoszech. Obejmuje tylko określoną część wydatków dopuszczalnych w Polsce. Ponadto musimy najpierw zainwestować pokaźną sumę pieniędzy, a następnie cierpliwie czekać na zwrot dotacji.

 

Polacy najchętniej inwestują obecnie w pompy ciepła typu powietrze-woda i oczywiste jest, że najwięcej pomocy mogą spodziewać się ci, którzy ubiegają się o dotacje na wciąż znacznie droższą gruntową pompę ciepła.

Należy również pamiętać, że fotowoltaika i pompa ciepła najlepiej współpracują ze sobą. Należy również mieć świadomość, że w przypadku nieoczekiwanej przerwy w dostawie prądu ani pompa ciepła, ani fotowoltaika nie działają. Prowadzi to do wniosku, że inne inwestycje, takie jak agregat prądotwórczy, są opłacalne.

Dofinansowania w 2024 roku:

Inne wpisy: