Prognozowany skok cen prądu w 2024r. Konsumentów może spotkać niemiła niespodzianka

Na przestrzeni ostatnich lat Polacy zdecydowanie odczuli wzrost cen prądu. Jednym z głównych powodów jest wyższa cena węgla i emisji CO2, które stanowią ponad 65 gr/kWh w kosztach produkcji energii elektrycznej. Koszty te mogą wzrosnąć nawet do 90 gr/kWh, biorąc pod uwagę drożejący polski węgiel. Dodatkowo musimy uwzględnić marżę sprzedawców oraz koszty związane z zielonymi i błękitnymi certyfikatami.

Nie można jednak zapominać, że rynkowe ceny energii elektrycznej nie są już tak wysokie jak w drugiej połowie 2022 roku. W 2023 roku, ceny kontraktów rocznych na dostawę energii były notowane poniżej 80 gr/kWh, natomiast ceny na rynku bieżącym (spot) przekraczały nieznacznie 60 gr/kWh.

W związku z powyższym, wydaje się bardzo prawdopodobne, że taryfy na energię elektryczną w 2024 roku będą mogły zostać zatwierdzone na poziomie przynajmniej 20% niższym niż w 2023 roku. Oznacza to, że ceny prądu wciąż będą znacząco wyższe od taryf „zamrożonych” na rok 2023, które wynosiły 41 gr/kWh (dla zużycia do 2000 kWh rocznie) i 69 gr z VAT (dla zużycia powyżej 2000 kWh).

Ważne jest zatem, by już teraz przygotować się na te zmiany i podjąć decyzje, które pozwolą zminimalizować ich wpływ na nasze domowe budżety. Inwestycje w odnawialne źródła energii, takie jak energia wiatrowa czy fotowoltaika, mogą okazać się atrakcyjną alternatywą dla tradycyjnych źródeł energii, a także drogą do osiągnięcia większej niezależności energetycznej. Zielona energia jest gwarantem stabilności i bezpieczeństwa energetycznego. Jest bowiem niezależna od geopolityki czy cen rynkowych paliw kopalnych.

Niezależnie od tego, jakie wybory podejmiemy, jedno jest pewne – zmiany nadchodzą, a my musimy być na nie gotowi.

Podsumowując, mimo iż obserwujemy spadek cen w stosunku do roku poprzedniego, to wciąż będą to stawki znacznie wyższe od tych, które obowiązywały na przełomie ostatnich dwudziestu lat. Prognozy sugerują, że w 2024 roku polscy konsumentowie prądu mogą odczuć skok cen energii, co jest związane głównie z wzrostem cen węgla i CO2, jak i koniecznością pokrycia kosztów związanych z zielonymi i błękitnymi certyfikatami.

Uwaga: Prognozy cen energii elektrycznej są na dzień dzisiejszy szacunkowe i mogą ulec zmianie w zależności od wielu czynników, w tym decyzji politycznych, sytuacji gospodarczej czy warunków pogodowych.

Dofinansowania w 2024 roku:

Inne wpisy: