Ulga termomodernizacyjna, czyli ekologia odliczona od podatku w PIT 2022

Zbliża się okres rozliczania PIT-u. Rodzice, osoby niepełnosprawne czy osoby posiadające dostęp do Internetu, mogą starać się o stosowne ulgi. Mało kto jednak wie, że podatnikowi, który jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przysługuje ulga termomodernizacyjna. Kiedy i ile? Sprawdź!

Czym jest ulga termomodernizacyjna i kto może skorzystać?

Ulga ta weszła w życie wraz z ustawą z początkiem 2019 roku. Odliczenie dokonuje się od podstawy obliczenia podatku.

Jak podaje Ministerstwo Finansów – ulga ta przeznaczona jest dla podatników:

 • Opodatkowanych według skali podatkowej lub jednolitej 19% stawki;
 • Opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych;
 • Będących właścicielami lub współwłaścicielami (muszą mieć tytuł prawny własności a nie posiadania) budynku mieszkalnego jednorodzinnego*, jednak pod warunkiem, że przedsięwzięcie termomodernizacyjne w tym budynku zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

 

*Budynek mieszkalny jednorodzinny pod tym terminem rozumie się, zgodnie z literą prawa, budynek wolnostojący, budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

UWAGA: Podatnik będzie miał prawo do ulgi termomodernizacyjnej, jeśli budynek, którego jest właścicielem lub współwłaścicielem, będzie miał status budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zgodnego z powyższą definicją, najpóźniej na dzień dokonania odliczenia.

 

Ulga termomodernizacyjna – kiedy przysługuje?

Ulga przysługuje również jeśli nie ma możliwości montażu instalacji (fotowoltaicznej, kolektorów słonecznych) w obrębie budynku. Może być zainstalowana wówczas na budynku sąsiednim, na przykład garażu, budynku gospodarczym itd. Lecz będzie służyć budynkowi mieszkalnemu. Warto także dodać, że odliczenie od podatku dotyczy jedynie budynków już wybudowanych więc nie można z niej skorzystać podczas budowy.

 


Zapraszamy Cię do pobrania naszego poradnika, w którym znajdziesz informacje:

 • Porównanie zasad finansowania Programu „Czyste powietrze” i Ulgi termomodernizacyjnej
 • Zasady rozliczania ulgi termomodernizacyjnej
 • Katalog wydatków w ramach ulgi termomodernizacyjnej
 • Rozliczanie wydatków na termomodernizację
 • Główne założenia programu „Czyste powietrze”
 • Łączenie ulgi podatkowej na termomodernizację z programem czyste powietrze
 • Przykłady rozliczania ulgi i dotacji

 

 


 

Jakie wydatki obejmuje ulga na termomodernizację?

Ulga dotyczy przedsięwzięcia, którego przedmiot to:

 • Ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię, dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych,
 • Ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki mieszkalne, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,
 • Wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych,
 • Całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

 

Ile można odliczyć ?

Odlicza się wydatki poniesione na produkty i usługi, spełniające wymienione cele przedmiotowe. Kwota odliczenia nie powinna przekroczyć 53 000 złotych łącznie, biorąc pod uwagę wszystkie przedsięwzięcia termomodernizacyjne w budynkach, którego podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Ciekawostka: Limit ten jest na jednego podatnika (na osobę). W przypadku małżonków mają oni osobno po max. 53 000 złotych do odliczenia.

Miłego!

 

Dofinansowania w 2024 roku:

Inne wpisy: