EKO -POZYTYWNA LOKATA INWESTYCYJNA Z OPROCENTOWANIEM ZMIENNYM

POSTAW NA EKOLOGIĘ - ZACZNIJ ZARABIAĆ

Portfel Funduszu jest budowany przy łącznym uwzględnianiu trzech najważniejszych kryteriów:

Inwestycje funduszu podlegają wycenie wyrażonej w wartości aktywów funduszu.

Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych dokonujących terminowych lokat inwestycyjnych, oczekując w długim okresie ponadprzeciętnej stopy zwrotu przy akceptacji średniego poziomu ryzyka inwestycyjnego, niezależnie od koniunktury rynkowej. Rekomendowany horyzont inwestycyjny powinien być nie krótszy niż 3 lata, zalecany 3-5 lat. Produkt nie korzysta z dźwigni finansowej, nie jest objęty funduszem gwarancyjnym. Informacje o zabezpieczeniach zawarte są w umowie.

Każdy może wpłacić dowolna kwotę na lokatę lub wybrać jeden z poniższych pakietów:

*- prezentowana wartość zysku obliczona jest dla maksymalnego 5 letniego czasu trwania lokaty, dla oprocentowania w skali roku w_wysokości 8%. Odsetki roczne są zsumowane i skapitalizowane na koniec lokaty.

**- zysk jest podany w wartości brutto, wypłacany będzie w wartości netto (z uwzględnieniem opodatkowania PIT-8AR w wysokości 19%), prezentowana kwota obliczona jest dla wkładu wskazanego w pakiecie dla pięcioletniego okresu trwania lokaty, skrócenie czasu trwania lokaty zimniejszy wartość zysku zgodnie z grafika w punkcie 1.

Potrzebujesz pomocy?

    Szczegółowe warunki opisywanej inwestycji znajdują się w Umowie Klienta. Na każdym etapie współpracy Masz prawo do rezygnacji i odstąpienia od zawarcia umowy zgodnie z Art. 27, Ustawy z dnia 30 05 2014 r. „O prawach konsumenta”.

    Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do wykonywanie działalności na rynku finansowym i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego (link do rejestru).

    Lokowane przez inwestorów środki stanowią aktywa finansowe Funduszu, wewnętrznie zarządzanego przez Green Valley i są lokowane przez zarządzających zgodnie z Polityką i Strategią Inwestycyjną spółki zatwierdzoną przez KNF. Wszystkie dokumenty rejestrowe dostępne są na stronie internetowej spółki lub pod bezpośrednim linkiem.

    Oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w_rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.