Plan Regularnego Oszczędzania

OSZCZĘDZAJ REGULARNIE -
WYKORZYSTAJ SIŁĘ PROCENTA SKŁADANEGO

Portfel Funduszu jest budowany przy łącznym uwzględnianiu trzech najważniejszych kryteriów:

Inwestycje funduszu podlegają wycenie wyrażonej w wartości aktywów funduszu.

Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych dokonujących terminowych lokat inwestycyjnych, oczekując w długim okresie ponadprzeciętnej stopy zwrotu przy akceptacji średniego poziomu ryzyka inwestycyjnego, niezależnie od koniunktury rynkowej. Rekomendowany horyzont inwestycyjny powinien być nie krótszy niż 5 lat, zalecany 10-20 lat. Produkt nie korzysta z dźwigni finansowej, nie jest objęty funduszem gwarancyjnym. Informacje o zabezpieczeniach zawarte są w umowie.

Każdy może wpłacić dowolna kwotę w ramach planu lub wybrać jeden z poniższych pakietów:

*- prezentowana wartość zysku obliczona jest dla maksymalnego 10 letniego czasu trwania lokaty, dla oprocentowania w skali roku w_wysokości 8% oraz rocznej kapitalizacji odsetek. Zysk jest podany w wartości brutto, wypłacany będzie w wartości netto (z uwzględnieniem opodatkowania PIT-8AR w wysokości 19%).

Potrzebujesz pomocy?

    Szczegółowe warunki opisywanej inwestycji znajdują się w Umowie Klienta. Na każdym etapie współpracy Masz prawo do rezygnacji i odstąpienia od zawarcia umowy zgodnie z Art. 27, Ustawy z dnia 30 05 2014 r. „O prawach konsumenta”.

    Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do wykonywanie działalności na rynku finansowym i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego (link do rejestru).

    Lokowane przez inwestorów środki stanowią aktywa finansowe Funduszu, wewnętrznie zarządzanego przez Green Valley i są lokowane przez zarządzających zgodnie z Polityką i Strategią Inwestycyjną spółki zatwierdzoną przez KNF. Wszystkie dokumenty rejestrowe dostępne są na stronie internetowej spółki lub pod bezpośrednim linkiem.

    Oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w_rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.