Ceny energii elektrycznej w Polsce – czego możemy się spodziewać w 2023 roku?

Koszt energii elektrycznej w Polsce w ostatnich latach systematycznie wzrastał i oczekuje się, że ten trend będzie kontynuowany w najbliższych latach. W 2023 roku ceny energii elektrycznej w Polsce mogą być znacznie wyższe niż te, które płacimy obecnie,z możliwością dalszego wzrostu w kolejnych latach. 

Cena energii elektrycznej jest bardzo ważnym parametrem dla gospodarstw domowych, firm i przemysłu. O cenach często mówi się w czasach rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną i niedoboru jej dostaw. Dotyczy to również cen energii elektrycznej w Polsce, które od pewnego czasu systematycznie rosną. 

Przyjrzyjmy się obecnym cenom energii elektrycznej w Polsce oraz temu, czego możemy się spodziewać w 2023 roku. Omówimy czynniki wpływające na wzrost cen i przeanalizujemy potencjalne rozwiązania, które pomogą obniżyć koszt energii elektrycznej w Polsce. Zastanowimy się nad wpływem, jaki rosnące ceny energii elektrycznej mogą mieć na polską gospodarkę i ludzi w niej żyjących. 

 

Przegląd aktualnych cen energii elektrycznej w Polsce

Polskie gospodarstwa domowe płacą obecnie średnio (w zależności od firmy) ok 770 złotych  za każde 1000 kWh zużytej energii elektrycznej. Średnia cena energii elektrycznej w Polsce jest niższa od średniej europejskiej.  Ceny energii elektrycznej w Polsce w ostatnich latach systematycznie rosną. Średnia cena energii elektrycznej w Polsce obecnie wynosi 77 gr/kWh. Główną przyczyną wzrostu cen energii elektrycznej w Polsce jest rosnące zapotrzebowanie na energię spowodowane rozwojem gospodarczym kraju. Również rozbudowa sieci przesyłowej energii elektrycznej oraz wzrost inwestycji w odnawialne źródła energii są czynnikami wpływającymi na wzrost cen energii elektrycznej w Polsce.

Czynniki wpływające na wzrost cen:

Głównymi czynnikami wpływającymi na ceny energii elektrycznej w Polsce są: 

 • Popyt na energię elektryczną
 • Inwestycje w sektorze energetycznym
 • Cena paliw i emisji CO2
 • Cena gazu ziemnego, który zasila wiele elektrowni w Polsce
 • Cena węgla, który zasila wiele elektrowni w Polsce
 • Cena energii jądrowej
 • Straty w systemie przesyłowym
 • Cena energii elektrycznej z OZE
 • Cena konwencjonalnych źródeł energii
 • Cena utrzymania sieci
 • Cena pracy elektrowni
 • Cena dystrybucji
 • Cena podatków i opłat
 • Cena pracy sieci
 • Cena utrzymania sieci
 • Cena usług systemowych
 • Cena bilansowania systemu
 • Cena niezawodności sieci
 • Cena ochrony środowiska.

 

Czynniki te będą decydowały o poziomie wzrostu cen energii elektrycznej w Polsce w najbliższych latach. Trudno jest podać precyzyjną prognozę przyszłych cen energii elektrycznej w Polsce. Wynika to z faktu, że czynniki wpływające na cenę energii elektrycznej są zróżnicowane i mogą się w każdej chwili zmienić. Mogą też różnić się w zależności od regionu.

Ile finalnie zapłacimy za prąd w 2023 roku?

Z informacji dostępnych w sieci i analiz przeprowadzonych m.in. przez WysokieNapiecie.pl wynika, że na stole Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki są podwyżki taryf dystrybucyjnych przekraczające 20%, a wzrosty taryf sprzedaży energii mogą zbliżyć się do 200%. Oznacza to ,że w przypadku  przeciętnego gospodarstwa domowego, które zużywa 2000 kWh rocznie w taryfie G11, koszt prądu razem z dystrybucją wzrósłby z 77 gr/kWh do prawie 2 zł/kWh brutto. Co skutkowałoby wzrostem rocznych rachunków za prąd z 1540 zł w 2022 roku do 3900 zł w 2023 roku.

Jednak dzięki ustawie o maksymalnych cenach energii elektrycznej obowiązującej od 4 listopada gospodarstwa domowe nie odczują tak dużego wzrostu.  Finalnie stawki za zakup i dystrybucję energii w 2023 roku będą wynosić blisko 99gr /kWh brutto. Co spowoduje wzrost rachunków za prąd  ze 148 zł w 2022 roku do 164 zł w 2023 roku. Oczywiście są to tylko prognozy i ostateczne wartości mogą być inne. 

Potencjalne rozwiązania mające na celu obniżenie kosztów energii elektrycznej w Polsce

Istnieją pewne działania, które można podjąć w celu zmniejszenia kosztów energii elektrycznej w Polsce. Wśród najważniejszych możemy wyróżnić właściwe zarządzanie energią oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej. Ważne jest, aby każdy budynek (szczególnie biura) wyposażyć w systemy zarządzania energią, które rejestrują, ile energii elektrycznej zużywa każde urządzenie w budynku. Dzięki temu firmy i gospodarstwa domowe będą mogły zidentyfikować obszary niepotrzebnego zużycia energii i podjąć odpowiednie działania w celu obniżenia rachunków za prąd. Innym sposobem na obniżenie kosztów energii elektrycznej w Polsce jest używanie bardziej wydajnych urządzeń i sprzętu, które zużywają mniej energii elektrycznej. Wreszcie, można również rozważyć zainstalowanie paneli słonecznych, aby produkować własną energię elektryczną i zrównoważyć część kosztów energii elektrycznej. Ważne jest, aby pamiętać, że te działania mogą mieć znaczący wpływ tylko wtedy, gdy zostaną wdrożone na dużą skalę. 

Wpływ rosnących cen energii elektrycznej na polską gospodarkę

Jak zauważyliśmy powyżej, rosnące ceny energii elektrycznej w Polsce spowodują wzrost kosztów produkcji dla wielu firm. W niektórych branżach te wzrosty cen mogą być znaczące. Może to zmniejszyć konkurencyjność niektórych polskich firm. Jednakże, jak zauważono powyżej, istnieją działania, które można podjąć w celu zmniejszenia wpływu rosnących stawek za energię elektryczną. Oprócz bezpośredniego wpływu na koszty produkcji, rosnące ceny energii elektrycznej w Polsce będą miały również istotny pośredni wpływ na gospodarkę kraju. Rosnące ceny energii elektrycznej mogą doprowadzić do wzrostu kosztów utrzymania w Polsce. Może to spowodować zmniejszenie konsumpcji w kraju, ponieważ zakup wielu produktów, z których korzystamy na co dzień, stanie się droższy. 

Podsumowanie

Jak zauważyliśmy powyżej, wzrost cen energii elektrycznej w Polsce będzie miał wiele różnorodnych wpływów na gospodarkę kraju. W krótkim okresie będą to wpływy negatywne. Nie oznacza to jednak, że wzrost cen energii elektrycznej w Polsce nie będzie miał pozytywnych skutków w dłuższej perspektywie. Po pierwsze, jak zauważono powyżej, rosnące ceny energii elektrycznej będą stymulować większe inwestycje w sektorze energetycznym. Jest to o tyle istotne, że obecnie w Polsce brakuje inwestycji w sektorze energetycznym. Po drugie, należy zauważyć, że nawet jeśli wyższe stawki za energię elektryczną spowodują wzrost kosztów produkcji w niektórych firmach, może istnieć możliwość dostosowania procesu produkcyjnego. Pozwoli to zminimalizować negatywny wpływ rosnących cen energii elektrycznej na polską gospodarkę.

Dofinansowania w 2024 roku:

Inne wpisy: