Czy każdy budynek musi mieć świadectwo energetyczne? Rewolucja w prawie

Świadectwo energetyczne to dokument, który informuje o efektywności energetycznej budynku lub lokalu mieszkalnego. Dokument ten zawiera informacje dotyczące zużycia energii oraz emisji CO2 związanej z eksploatacją danego obiektu. Jest on Obowiązkowy w przypadku sprzedaży, wynajmu lub dzierżawy budynku lub lokalu mieszkalnego. Jego celem jest zwiększenie świadomości społecznej na temat efektywnego wykorzystania energii i redukcji emisji gazów cieplarnianych.

 

Jak zdobyć świadectwo energetyczne?

Aby zdobyć świadectwo energetyczne dla swojego budynku lub lokalu mieszkalnego, należy skontaktować się z uprawnionym do tego specjalistą. Można to zrobić poprzez wyszukanie odpowiedniego eksperta w bazie dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska lub poprzez poszukiwanie w lokalnych mediach.

 

Kiedy świadectwo charakterystyki energetycznej nie jest wymagane?

Świadectwo charakterystyki energetycznej nie jest wymagane w kilku przypadkach, takich jak:

  1. Budynek lub lokal mieszkalny, który jest objęty ochroną konserwatorską lub zabytkowym, i jego modernizacja byłaby niezgodna z wymogami ochrony zabytków lub wpłynęłaby negatywnie na jego wartość historyczną lub artystyczną.
  2. Budynek lub lokal mieszkalny, który jest przeznaczony na pobyt ludzi tylko przez okres nieprzekraczający dwóch lat.
  3. Budynek lub lokal mieszkalny, który jest mniejszy niż 50 m² powierzchni użytkowej.
  4. Budynek lub lokal mieszkalny, który jest przeznaczony wyłącznie dla celebrowania kultu religijnego.
  5. Budynek lub lokal mieszkalny, który jest przeznaczony do użytku sezonowego (np. letniskowy domek).
  6. Budynek lub lokal mieszkalny, który jest przeznaczony na cele rolnicze lub hodowlane i nie jest zamieszkany przez ludzi.
  7. Budynek lub lokal mieszkalny, który jest przeznaczony do rozbiórki lub jest w stanie surowym.

 

Należy jednak pamiętać, że powyższe wyjątki od obowiązku posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej dotyczą jedynie konkretnych przypadków i nie są one ogólnymi zasadami. Przed podjęciem decyzji o niewykonywaniu obowiązku posiadania świadectwa należy upewnić się, czy dany budynek lub lokal mieszkalny spełnia wymagane warunki.

Dofinansowania w 2024 roku:

Inne wpisy: