Na jakie dotacje możemy liczyć w 2024 roku na fotowoltaike, pompy ciepła i termomodernizacje?

W związku z globalnym kryzysem klimatycznym, potrzeba korzystania z energii odnawialnej staje się coraz częściej priorytetem. Polska nie jest wyjątkiem, a w 2024 roku rząd wprowadzi dotacje na fotowoltaikę, pompy ciepła i termomodernizacje. Jest to świetna wiadomość dla osób, które chcą zainwestować w energię odnawialną i zmniejszyć swój ślad węglowy. 

Wprowadzenie do dotacji w Polsce w 2024 r.

 W 2024 roku polski rząd wprowadzi dopłaty do następujących inwestycji w energię odnawialną: Fotowoltaika, pompy ciepła i termomodernizacje. Dopłaty te będą dostępne dla wszystkich obywateli Polski bez względu na ich sytuację finansową. Całkowita kwota dotacji, które zostaną wypłacone, nie jest obecnie znana, ale prawdopodobnie będzie zależała od tego, ile środków finansowych będzie w stanie przeznaczyć rząd. Jeśli jesteś zainteresowany inwestowaniem w energię odnawialną powinieneś skorzystać z tych dotacji zanim się skończą. Dzięki temu będziesz mógł zrobić prawdziwą różnicę w walce ze zmianami klimatu, zmniejszyć swój ślad węglowy i obniżyć rachunki za energię.

Dofinansowanie do fotowoltaiki w 2024 

Dotacje na fotowoltaikę –  Dotację są dostępne dla osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby.  Dopłaty do fotowoltaiki mają zachęcić do stawiania na odnawialne źródła energii w naszym kraju, tym samym poprawić jakość powietrza oraz zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych. Polska ma też wyznaczone cele co do liczby instalacji oraz produkcji energii elektrycznej w kraju. Stąd też powstają dofinansowania dla gospodarstw domowych i nie tylko. 

Czyste powietrze wzrost dofinansowania do 135 000 zł

szczegóły: Program Czyste Powietrze 2024 >>

 

Dotacje do fotowoltaiki w programie Mój Prąd 2024

szczegóły: Mój Prąd 5.0 >>>

Z programu Mój Prąd 4.0 w 2024 roku można uzyskać dofinansowanie na założenie mikroinstalacji fotowoltaicznej, ale także w momencie, gdy zechcemy dołączyć element dodatkowy. Nabór do projektu obecnej czwartej edycji został przedłużony do 31.03.2023r. Mój prąd – w obecnej wersji programu beneficjent będzie mógł się starać o dofinansowanie do 6.000,00 złotych do instalacji fotowoltaicznej. W przypadku gry beneficjent skorzystał już z programu będzie mógł starać się o dodatkowe 2.000,00 złotych w formie złożenia wniosku i przejście na nowe zasady net-biling. Dofinansowanie przyznaje się po montażu, po uruchomieniu i opłaceniu instalacji. Net-billing, czyli nowy system rozliczeń, działa dla osób, które założą instalację fotowoltaiczną po 31 marca 2022 roku. Pozostali, czyli obecni konsumenci, mogą na niego przejść, ale nie muszą. Przez kolejne 15 lat będzie ich obowiązywał stary system opustów. System ten polega na sprzedaży i kupnie energii elektrycznej w cenie średniej miesięcznej stawki z Rynku Dnia następnego. Stawka ta wyznaczana jest przez Towarową Giełdę Energii. W momencie zakupu prądu, obowiązuje taryfa uzależniona od konkretnego operatora. Zmiany te obowiązują od 1 kwietnia 2022 roku. 

 

Dofinansowanie fotowoltaiki w ramach ulgi termomodernizacyjnej 

W Polsce od 2019 roku obowiązuje ulga termomodernizacyjna. W prowadzona została w celu umożliwienia odliczenia kosztów termomodernizacji budynku od podatku. Do tych wydatków zaliczamy m.in. zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej. Z tego rozwiązania mogą skorzystać płatnicy podatku PIT rozliczający się według podatku liniowego, skali podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Maksymalna kwota, którą można odliczyć wynosi 53 000 złotych w przypadku jednej osoby, natomiast w przypadku małżeństwa rozliczającego się razem jest podwojona i wynosi 106 000 złotych. Rozliczyć ulgę termomodernizacji można przez 6 lat. 

szczegóły: Program Czyste Powietrze 2024 >>

Dofinansowanie fotowoltaiki 2024 w programach regionalnych

Istnieje kilka regionów, które posiada swoje własne programy, dotyczące dofinansowanie fotowoltaiki. W województwie kujawsko — pomorskim występują dwa programy EKO-KLIMAT oraz pożyczka energetyczna. Pierwszy EKO-KLIMAT ukierunkowany jest do szerokiej grupy osób np. osoby fizyczne, prawne, w ramach wsparcia możliwe jest otrzymanie nawet 100% kosztów kwalifikowanych. Drugi program pożyczka energetyczna kierowany jest dla przedsiębiorstw, umożliwia uzyskanie nawet 1 000 000 złotych na preferencyjnych warunkach i bez prowizji.

W kolejnym województwie dolnośląskim istnieje program „Inwestycje, Innowacje”, a o dofinansowanie mogą wnioskować spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, jednostki samorządu terytorialnego czy związki wyznaniowe. Można jest uzyskać od 100 000 do 10 000 000 złotych pożyczki na warunkach preferencyjnych bądź rynkowych.

Województwo małopolskie wspiera przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego jednostki samorządu terytorialnego oraz spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Podmioty te mogą uzyskać pożyczkę na efektywność energetyczną od 100 000 do 1 800 000 złotych.

Kolejnym programem jest projekt „Przedsiębiorcze podlaskie”. Kierowany do mikro, małych i średnich firm, które mogą ubiegać się o pożyczkę na warunkach rynkowych bądź na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, a maksymalna kwota pożyczki to 1 000 000 złotych.

 

Dofinasowanie do spółdzielni mieszkaniowych 2024

szczegóły Program Ciepłe Mieszkanie >>

Z myślą o osobach, które chcą zaoszczędzić na rachunkach za energię powstał nowy projekt dopłat od 01.02.2023r. Ponieważ rosnąca w popularności fotowoltaika nie była dostępna dla wszystkich ze względu na rodzaj zajmowanej nieruchomości powstał nowy projekt lepiej dopasowany do tych, którzy mieszkają w blokach.  Spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe od wspomnianej daty będą mogły składać wnioski o dopłaty do Banku Gospodarstwa Krajowego.  Środki uzyskane z programu będzie można przeznaczyć na:

 -zakup, montaż czy budowę nowej instalacji fotowoltaicznej,

-modernizację instalacji odnawialnego źródła energii, w wyniku czego  wzrośnie o co najmniej 25 %  moc instalacji,

-instalacje wspomagające, przez co rozumiemy magazyny energii, pompy ciepła itp.

Jak wynika z informacji podanych przez  Ministerstwo Rozwoju i Technologii program przewiduje dofinansowanie do 50%. Przy założeniu średniej mocy instalacji 30kWh rząd dopłaci mniej więcej 75 000 złotych. Uzyskana dopłata przyczyni się do realnych oszczędności przeciętnego mieszkańca bloku.  Szacunkowe korzyści z zastosowania instalacji fotowoltaicznej dla lokatora to 328 złotych rocznie, przy założeniu produkcji przez odnawialne źródło do 30 MWh na rok. Co zaspokoi zapotrzebowanie w częściach wspólnych i da przychody w okolicach 19 600 złotych rocznie. Przewidywany czas zwrotu inwestycji to 5 lat. Jest to ogromnie pomocne rozwiązanie dla mieszkańców budynków wielorodzinnych. Dające duże możliwości oszczędności i ochrony środowiska. 

 

Dotacje do pomp ciepła w programie Moje Ciepło 2024

szczegóły Program Moje Ciepło 2024 >>

Program „Moje Ciepło” który ruszył w kwietniu 2022. Warunkiem otrzymania dopłaty z tego programu jest zamontowanie pompy ciepła w nowym domu, który spełnia wytyczne podwyższonego standardu energetycznego. Oznacza to, że wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej (EPH+W) może wynosić maksymalnie  63 kWh (na metr kw. powierzchni domu w ciągu roku) dla wniosków składanych w 2022 r. oraz 55 kWh dla wniosków składanych w kolejnych latach funkcjonowania programu. Przeprowadzenie audytu pozwoli określić wartość współczynnika EP poprzez wygenerowanie jednego z raportów: świadectwa charakterystyki energetycznej lub projektowanej charakterystyki energetycznej, co stanowi podstawę uzyskania dofinansowania. Mamy tu możliwość uzyskania 7.000,00 zł dofinansowania na powietrzna pompę ciepła lub 21.000,00 zł dofinansowania na gruntową pompę ciepła.

 

Dotacje do pomp ciepła w programie Czyste Powietrze i Czyste powietrze Plus

szczegóły Program Czyste Powietrze 2024 >>

Dla osób, które planują wymianę starego urządzenia grzewczego na pompę ciepła, skierowany jest program Czystego Powietrza. Wysokość pozyskanych środków uzależniona jest od dochodów, dlatego podzielono beneficjentów na dwie grupy. Osoby, który dochód nie przekracza 135 000 zł (nie przeliczany na członka rodziny) należą do podstawowego poziomu dofinansowania i mogą liczyć na dofinansowanie w maksymalnej wysokości do 135 000 zł w przypadku zakupu pomp ciepła powietrze/woda. Podwyższony poziom dofinansowania to inwestorzy, których dochód miesięczny na osobą nie przekracza 1.400,00 zł netto/osobę w przypadku rodzin wieloosobowych oraz 1.960,00 zł netto/osobę w przypadku rodzin jednoosobowych.  

Powstał również nowy program Czyste Powietrze Plus , który zakłada wymianę źródła ciepła i termomodernizację budynku z możliwością przedpłaty dla rodzin o niższych dochodach. Czyste Powietrze Plus od dotychczasowych zasad Czystego Powietrza różni się przede wszystkim tym, że będzie można uzyskać w szybkim czasie prefinansowanie do 50% kwoty objętej dofinansowaniem. Prefinansowanie czyli możliwość uzyskania zaliczki na przedstawiony zakres we wniosku na konto wykonawcy, a po wykonaniu prac wyrównania za przeprowadzone prace (nie więcej niż wartość dotacji na dane zadanie). Pozwala zrealizować inwestycję z ograniczonymi środkami. Od 3 stycznia 2023 osoby, których miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie wieloosobowym nie przekracza 1.090,00 zł netto/osobę oraz 1.526,00 zł netto/osobę w przypadku rodzin jednoosobowych mogą otrzymać nawet do 90% wsparcia. Również istnieją dwa poziomy dofinansowania podstawowy do 30 000 złotych dla osób z rocznym dochodem do 135 000 zł oraz podwyższony do 37 000 złotych licząc przeciętny miesięczny dochód na osobę do 1.894,00 zł netto/osobę w rodzinie wieloosobowej i do 2.651,00 zł netto/osobę w rodzinie jednoosobowej.

 

Kto może skorzystać z dopłat w 2024 roku?

 Z dotacji będzie mógł skorzystać każdy obywatel Polski, który zainstaluje system fotowoltaiczny lub pompę ciepła. Wysokość dotacji, jaką otrzymasz, zależy od wielkości Twojego systemu lub osiąganych dochodów. Im większy system i im mniej energii zużywasz, tym wyższa dotacja będzie Ci przysługiwała. 

 

Jakie są korzyści z dopłat w 2024 roku?

 Korzyści z dotacji w Polsce w 2023 roku jest wiele. Pomogą Ci one zaoszczędzić pieniądze, zmniejszyć ślad węglowy i obniżyć rachunki za energię. Jeśli zainstalujesz system fotowoltaiczny, będziesz mógł wytwarzać własną energię elektryczną. Oznacza to, że nie będziesz już musiał płacić za prąd. Jeśli zainstalujesz pompę ciepła, będziesz mógł zużywać mniej energii i obniżyć swoje rachunki za energię. Rząd szacuje, że oszczędności wygenerowane dzięki dopłatom w 2023 roku wyniosą około 7 miliardów złotych. Jest to imponująca kwota i pokazuje, jak korzystne są dopłaty.

 

Podsumowanie 

 Globalny kryzys klimatyczny jest poważnym zagrożeniem, które należy traktować poważnie. Na szczęście Polska podejmuje działania i wprowadza dopłaty do fotowoltaiki, pomp ciepła i termomodernizacji. Dopłaty te będą dostępne dla wszystkich obywateli Polski i pomogą im zaoszczędzić pieniądze, zmniejszyć ślad węglowy i obniżyć rachunki za energię. Są to trzy bardzo ważne korzyści, które pomogą w walce ze zmianami klimatu. Jeśli jesteś zainteresowany inwestowaniem w energię odnawialną, powinieneś skorzystać z tych dotacji, zanim się skończą.

Dofinansowania w 2024 roku:

Inne wpisy: