Program MÓJ PRĄD 5.0

WNIOSKI O DOFINANSOWANIE,
doradztwo, projekty i realizacja
przy minimum formalności.

Program priorytetowy Mój Prąd stanowi unikatowy na dotychczasową skalę w Polsce, instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie wsparcia segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV).

Wdrożenie programu będzie silnym impulsem dla dalszego rozwoju energetyki prosumenckiej i znacząco przyczyni się do spełnienia międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej.

Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych – o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych. Nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej.

Cel programu

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Terminy składania wniosków

Nabór wniosków od 15.04.2022 r. do 22.12.2022 r. lub do wyczerpania alokacji środków

Budżet

Kwota alokacji dla bezzwrotnych
form dofinansowania: do 534 000 000 zł

Beneficjenci

Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Forma dofinansowania

Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 6 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Sprawdź inne dofinansowania:

Mając na uwadze jak skomplikowany i trudny technicznie może być proces dotacji w programie, jako fundacja służymy radą:
Wypełnij poniższy formularz i umów rozmowę z doradcą lub zadzwoń