Program Czyste Powietrze 2024

WNIOSKI O DOFINANSOWANIE,
doradztwo, projekty i realizacja
przy minimum formalności.

Program Czyste Powietrze 2024 – na co dofinansowanie?

Program „Czyste Powietrze 2024” pozwala uzyskać dofinansowanie m.in. na:

- audyt energetyczny,
- pompy ciepła powietrze/woda,
- pompy ciepła powietrze/powietrze,
- gruntowe pompy ciepła,
- kotły gazowe i olejowe,
- kotły na paliwo stałe (zagazowujące drewno lub na pellet drzewny),
- wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
- mikroinstalację fotowoltaiczną,
- instalację centralnego ogrzewania oraz instalację ciepłej wody użytkowej,
- ogrzewanie elektryczne,
- podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem,
- ocieplenie przegród budowalnych oraz na stolarkę okienną i drzwiową.

Profesjonalnie doradzamy, wykonujemy, projektujemy i pomagamy we wnioskach!

Czas trwania programu Czyste Powietrze

Program realizowany będzie w latach 2018–2029, przy czym:

- podpisywanie umów do 31.12.2027 r,
- wydatkowanie środków do 30.09.2029 r.
- nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym.

Program „Czyste Powietrze 2024” uwzględnia finansowanie przedsięwzięć rozpoczętych i zakończonych. Uwzględniane zostanę te inwestycje, których realizacja zaczęła się maksymalnie do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, przy czym data nie może być wcześniejsza niż 15.05.2020.

Program Czyste Powietrze - Profesjonalnie wykonamy,
doradzamy, projektujemy, realizujemy

Mając na uwadze jak skomplikowany i trudny technicznie może być proces dotacji w programie Czyste Powietrze, jako fundacja służymy radą:

Wypełnij poniższy formularz i umów rozmowę z doradcą lub zadzwoń

17 283 10 03
biuro@pozytywnico2.pl

Pozytywni CO₂,
Rzeszów, Podkarpacie

Obsługujemy: podkarpacie, małopolska, lubelskie, świętokrzyskie

  Jesteśmy także operatorem programu "Czyste Powietrze"
  w Małopolsce (powiaty: limanowski, nowotarski, tatrzański)

  Czyste Powietrze 2024 dla kogo? Warunki:

  Beneficjentem jest osoba fizyczna, która jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Roczny dochód starającego się o dotacje nie może przekraczać kwoty 135 000 zł.

  Ubiegający się o dotacje na wymianę pieców i termomodernizację zostali podzieleni na trzy grupy.

  Grupa 1 - Programu czyste Powietrze

  O dofinansowanie w ramach pierwszej grupy mogą ubiegać się osoby, których roczny dochód wykazany w ostatnim zeznaniu podatkowym nie przekroczył 135 tys. zł (wcześniej 100 tys. zł).

  1.Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u. 

  Maksymalna kwota dotacji (bez mikroinstalacji fotowoltaicznej)

  a) bez kompleksowej termomodernizacji: 35 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

  b) z kompleksową termomodernizacją: 60 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

  Maksymalna kwota dotacji (z mikroinstalacją fotowoltaiczną)

  a) bez kompleksowej termomodernizacji: 41 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

  b) z kompleksową termomodernizacją: 66 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

  2. Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż innego źródła ciepła niż pompa ciepła.

  Maksymalna kwota dotacji (bez mikroinstalacji fotowoltaicznej)

  a) bez kompleksowej termomodernizacji: 25 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)
  b) z kompleksową termomodernizacją: 50 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

  Maksymalna kwota dotacji (z mikroinstalacją fotowoltaiczną)

  a) bez kompleksowej termomodernizacji: 31 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)
  b) z kompleksową termomodernizacją: 56 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł

  3. Na przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące np. inwestycję w mechaniczną wentylację czy ocieplenie.

  Maksymalna kwota dotacji (bez mikroinstalacji fotowoltaicznej)

  a) bez kompleksowej termomodernizacji: 13 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)
  b) z kompleksową termomodernizacją: 33 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

  Grupa 2 - programu Czyste Powietrze

  Do tej grupy zaliczają osoby, których dochód w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 1894 zł netto (wcześniej 1564 zł netto) na osobę oraz 2651 zł (wcześniej 2189 zł) netto na osobę w gospodarstwie jednoosobowym.

  1.Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u. 

  Maksymalna kwota dotacji (bez mikroinstalacji fotowoltaicznej)

  a) bez kompleksowej termomodernizacji: 50 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

  b) z kompleksową termomodernizacją: 90 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

  Maksymalna kwota dotacji (z mikroinstalacją fotowoltaiczną)

  a) bez kompleksowej termomodernizacji: 59 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

  b) z kompleksową termomodernizacją: 99 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

  2. Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż innego źródła ciepła niż pompa ciepła.

  Maksymalna kwota dotacji (bez mikroinstalacji fotowoltaicznej)

  a) bez kompleksowej termomodernizacji: 32 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

  b) z kompleksową termomodernizacją: 72 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

  Maksymalna kwota dotacji (z mikroinstalacją fotowoltaiczną)

  a) bez kompleksowej termomodernizacji: 41 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

  b) z kompleksową termomodernizacją: 81 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł

  3. Na przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące np. inwestycję w mechaniczną wentylację czy ocieplenie.

  Maksymalna kwota dotacji (bez mikroinstalacji fotowoltaicznej)

  a) bez kompleksowej termomodernizacji: 25 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

  b) z kompleksową termomodernizacją: 48 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

  Grupa 3 - Programu Czyste Powietrze

  Trzecia grupa uwzględnia osoby fizyczne których dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, nie przekracza kwoty:

  • 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

  Innym kryterium jest ustalone prawo do zasiłku (stałego, okresowego, rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego), który musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

  1.Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u.

  Maksymalna kwota dotacji (bez mikroinstalacji fotowoltaicznej)

  a) bez kompleksowej termomodernizacji: 70 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

  b) z kompleksową termomodernizacją: 120 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

  Maksymalna kwota dotacji (z mikroinstalacją fotowoltaiczną)

  a) bez kompleksowej termomodernizacji: 79 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

  b) z kompleksową termomodernizacją: 135 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

  2. Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż innego źródła ciepła niż pompa ciepła.

  Maksymalna kwota dotacji (bez mikroinstalacji fotowoltaicznej)

  a) bez kompleksowej termomodernizacji: 50 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

  b) z kompleksową termomodernizacją: 100 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

  Maksymalna kwota dotacji (z mikroinstalacją fotowoltaiczną)

  a) bez kompleksowej termomodernizacji: 59 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

  b) z kompleksową termomodernizacją: 115 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł

  3. Na przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące np. inwestycję w mechaniczną wentylację czy ocieplenie.

  Maksymalna kwota dotacji (bez mikroinstalacji fotowoltaicznej)

  a) bez kompleksowej termomodernizacji: 40 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

  b) z kompleksową termomodernizacją: 70 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

  Czyste Powietrze -
  jak złożyć wniosek i zdobyć dofinansowanie?

  Wnioski należy składać do właściwego wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (FOŚiGW), który obejmuje swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek lub lokal mieszkalny. Aktualnie obowiązujące formularze wniosków wraz z załącznikami oraz instrukcją jego wypełniania dostępne są na stronach internetowych WFOŚiGW lub w serwisie gov.pl.

  Wnioski na dofinansowanie w programie Czyste Powietrze składa się w postaci elektronicznej. Wnioskodawca przesyłający wniosek drogą elektroniczną zobowiązany jest również do wydrukowania i podpisania wniosku i dostarczenie go w postaci papierowej wraz z załącznikami do właściwego WFOŚiGW. W przypadku, gdy nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną, dopuszczalne jest złożenie wniosku w formie papierowej.

  Sprawdź inne dofinansowania podobne do programu czyste powietrze

  Mając na uwadze jak skomplikowany i trudny technicznie może być proces dotacji w programie, jako fundacja służymy radą:

  Wypełnij poniższy formularz i umów rozmowę z doradcą lub zadzwoń