Od 1 lutego 2023 roku gminy i spółdzielnie mieszkaniowe otrzymają dofinansowanie na fotowoltaikę

Prezes Ministerstwa Rolnictwa i Turystyki zapowiedział w grudniu ub.r. wdrożenie tzw. lokator prosument, czyli dotacje do instalacji fotowoltaicznych budowanych na domach wielorodzinnych prowadzonych przez spółdzielnie lub wspólnoty mieszkaniowe.

Waldemar Buda poinformował podczas konferencji prasowej o otwarciu naboru wniosków dla spółdzielni i wspólnot poszukujących środków na OZE w BGK. Zaznaczył, że dotychczas fotowoltaika realizowana była głównie na domach jednorodzinnych, a jego zdaniem brak programu dopłat do tych instalacji oraz przepisów osiedlowych uniemożliwiał realizację fotowoltaiki na dachach domów wielorodzinnych.

Zaznaczył, że o ile w ramach programu „Mój Prąd” na budowę instalacji na bloku można teraz uzyskać nawet 6 tys. zł, o tyle dla budownictwa wielorodzinnego są to kwoty niewystarczające. Minister dodał, że istnieją „bardzo skomplikowane przepisy rozliczeniowe”, które nakładają na operatora obowiązek zapłaty jedynie za część wyprodukowanej energii.

Dotacje dla spółdzielni mieszkaniowych 2024

Nowy program na 2024 rok. Program Ciepłe Mieszkanie to poprawa jakości powietrza i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przez wymianę źródła ciepła w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Szczegóły>> Program ciepłe mieszkanie 2024

Gdzie składać?

Od 1 lutego 2023 r. wnioskodawcy mogą składać wnioski o dofinansowanie do Banku Gospodarstwa Krajowego.

dofinansowanie instalacji do 50% ze środków przeznaczonych na prefinansowanie KPO (PFR).

 

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na:

 1. Zakup, montaż lub budowa nowej instalacji odnawialnego źródła energii; modernizacja istniejącej instalacji odnawialnego źródła energii, skutkująca co najmniej 25% wzrostem zainstalowanej mocy.
 2. Dofinansowaniem objęte zostaną również instalacje wspierające, takie jak pompy ciepła i magazyny energii.

 

Jak jest teraz:

W przypadku budynków wielorodzinnych dostępne są obecnie następujące opcje:

 1. Rozliczenie prosumenckie, czyli konsumpcja własna i sprzedaż do sieci po średniej cenie hurtowej, to świadczenie części wspólnej.
 2. Nadwyżka jest księgowana na rachunku, a pozostała część księgowana jest na rachunku energetycznym.
 3. Na koniec roku ewentualna nadwyżka jest zwracana prosumentowi w wysokości 20% niewykorzystanych środków (za każdy miesiąc).
 4. Instalacja całkowicie (lub częściowo) pokrywa koszty energii dla przestrzeni wspólnej, jeśli powierzchnia dachu jest mała.

Grupa konsumentów (tj. udziały we wspólnej instalacji najemców, którzy takie udziały kupują)- Wytyczne dotyczące rozliczania są takie same jak poprzednio. Do tej pory nie powstała żadna komunalna instalacja prosumencka.

 

Jak będzie:

Wprowadzenie prosumenta lokatorskiego:

 1. Instalację większą niż wymagana dla części wspólnej może zakupić zarządca budynku wielorodzinnego (TBS, spółdzielnia, wspólnota).
 2. Zużyciu własnemu podlegać będzie tylko część komunalna.
 3. Co miesiąc sprzedawca będzie rozliczał właściciela za całą energię wprowadzoną do sieci według stawek hurtowych i uznawał konto właściciela.
 4. Przychody właściciela powinny teoretycznie obniżyć koszty utrzymania budynku. Zaoszczędzone pieniądze można następnie przeznaczyć na inne cele, takie jak renowacje lub inne potrzeby.
 5. Prosument (zarządca budynku) będzie musiał zgłosić sprzedawcy energii sposób rozliczenia (czyli status prosumenta najemcy), dokumentując to postanowieniem o budowie takiej instalacji.

Dofinansowania w 2024 roku:

Inne wpisy: