Systemy zarządzania energią w domu HEMS, EMS

Systemy zarządzania energią w domu, zwane HEMS (Home Energy Management System), a także EMS (Energy Management System), są innowacyjnymi rozwiązaniami w sektorze odnawialnych źródeł energii. Ich popularność oraz zastosowanie dynamicznie się rozwijają. Systemy HEMS i EMS zyskały na znaczeniu po wprowadzeniu systemu net-billing, co wpłynęło na sposób rozliczania nadwyżek energii elektrycznej między siecią a budynkiem. Wraz z nowym modelem rozliczeń, magazynowanie energii elektrycznej stało się coraz bardziej powszechne, podobnie jak systemy zarządzania energią, które wspierają optymalizację zużycia energii w obiektach.

Chociaż systemy HEMS i EMS mają wiele wspólnych cech i dążą do podobnych celów, istnieją między nimi istotne różnice.

Systemy zarządzania energią HEMS i EMS – porównanie i kontrast Systemy HEMS i EMS są często porównywane ze względu na ich funkcje i cele. Istnieją jednak pewne różnice między nimi, które warto zrozumieć. Jakie są kluczowe informacje o tych dwóch systemach?

 

System HEMS 

zastosowanie i funkcje System HEMS ma na celu optymalizację zarówno zużycia energii elektrycznej, jak i cieplnej w budynkach. Umożliwia on pełne wsparcie dla oszczędności energetycznych w obiektach. System HEMS pomaga użytkownikom w zakresie autokonsumpcji energii elektrycznej i osiąganiu najwyższej efektywności energetycznej. Optymalizacja zużycia energii prowadzi do większych oszczędności energetycznych.

System EMS

zarządzanie energią z paneli fotowoltaicznych Główna różnica między systemami EMS i HEMS polega na tym, że system EMS jest głównie odpowiedzialny za kontrolę energii pochodzącej z paneli fotowoltaicznych. Ten system zarządza przepływem energii elektrycznej między instalacją fotowoltaiczną, magazynem energii oraz aktualnym zużyciem. System EMS może także współpracować z siecią energetyczną, oddając nadmiar energii do sieci.

 

Systemy HEMS/EMS 

funkcjonowanie i zastosowanie w domach HEMS i EMS to nowoczesne systemy zarządzania energią, które można stosować w gospodarstwach domowych. Ważne jest zrozumienie, jak działają i jakie technologie wykorzystują.

 

Głównym składnikiem systemów HEMS są urządzenia monitorujące, które analizują pracę elementów odpowiedzialnych za pozyskiwanie, przetwarzanie lub magazynowanie energii. Takie urządzenia mogą obejmować pompę ciepła, falownik, klimatyzator czy magazyn energii. Informacje o działaniu tych urządzeń są przesyłane na serwer, gdzie są przetwarzane, a specjalne oprogramowanie sugeruje użytkownikowi odpowiednie ustawienia dla poszczególnych urządzeń w danym czasie. Dostęp do danych oraz kontrola urządzeń monitorowanych przez system HEMS/EMS jest możliwa za pomocą aplikacji na smartfonie. Warto zauważyć, że im więcej urządzeń jest monitorowanych, tym bardziej zaawansowany i droższy jest system.

Złożoność systemów HEMS i EMS zależy od indywidualnych potrzeb użytkowników. Proste wersje systemów są odpowiedzialne głównie za monitorowanie i minimalizowanie przesłanych nadwyżek energii elektrycznej do sieci oraz zwiększanie autokonsumpcji. Wdrożenie takiego systemu nie jest trudne ani kosztowne.

W przypadku bardziej zaawansowanych rozwiązań konieczne jest zainstalowanie jednostki sterującej, dodatkowych urządzeń komunikujących się z jednostką sterującą oraz odbiornikami energii, które umożliwiają zdalną kontrolę urządzeń. Ponadto, wymagana jest platforma sterująca, która pozwala użytkownikowi na obsługę urządzenia.

W związku z tym, systemy HEMS i EMS można uznać za technologicznie zaawansowane rozwiązania, które mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego użytkownika. Ich zastosowanie może prowadzić do oszczędności energetycznych i zwiększenia efektywności energetycznej w domach.

 

Podsumowując, zarówno system HEMS, jak i EMS mają na celu optymalizację zużycia energii w budynkach, jednak różnią się zakresem swojego zastosowania.

System HEMS koncentruje się na optymalizacji zużycia energii elektrycznej i cieplnej, dostosowując funkcje budynku do potrzeb energetycznych, co prowadzi do oszczędności i większej efektywności energetycznej. System EMS natomiast specjalizuje się w zarządzaniu energią pochodzącą z paneli fotowoltaicznych, kontrolując przepływ energii między instalacją, magazynem energii oraz bieżącym zużyciem. Może również współpracować z siecią energetyczną, oddając nadmiar energii do sieci.

W praktyce, oba systemy mogą być stosowane zarówno niezależnie, jak i razem, w celu zapewnienia optymalnego i kompleksowego zarządzania energią w budynkach. Wybór odpowiedniego systemu zależy od indywidualnych potrzeb oraz źródeł energii wykorzystywanych w danym obiekcie.

Dofinansowania w 2024 roku:

Inne wpisy: