Mój Prąd 4.0. -nowy nabór już w kwietniu 2022

Za kilka dni rusza nabór do popularnego programu dotacji do fotowoltaiki związanych z energią elektryczną. Mówimy oczywiście o programie Mój Prąd 4.0 w ramach którego nabór wniosków rusza już 15 kwietnia 2022 roku. Jakie wsparcie i na co można uzyskać, a także jakie zmiany zostały wprowadzone w programie? W dalszej części tekstu znajdziesz odpowiedzi na te pytania.

Co jest celem programu?

Celem programu podobnie jak w poprzednich edycjach, jest wspieranie inwestycji osób fizycznych w produkcje prądu z mikroinstalacji fotowoltaicznych. Dodatkowo nowa edycja programu Mój prąd, kładzie nacisk na inwestycje na własne magazynowanie wyprodukowanej energii. W ramach nowej edycji programu Mój Prąd wsparciem zostaną objęte nie tylko inwestycje fotowoltaiczne ale także magazyny energii i ciepła. Dotację będzie można także uzyskać na zintegrowane z urządzeniami inteligentne systemy zarządzania energią. Maksymalne dofinansowanie na mikroinstalacje wraz z magazynami energii może sięgnąć nawet ponad 20 tys. złotych.

Kto i na co może uzyskać dotacje w ramach programu?

Program jest kierowany do osób fizycznych, które inwestują w ekologiczne źródła energii. Dofinasowanie do 50 % kosztów kwalifikowanych będzie dotyczyło domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych, a także zakupu magazynów energii i ciepła. W ramach programu będzie można uzyskać także wsparcie na zakup systemów zintegrowanych z urządzeniami i inteligentnych systemów zarzadzania wytworzoną energią. Dofinansowanie tej ostatniej grupy wydatków będzie możliwe tylko pod warunkiem zakupu magazynów energii elektrycznej i/lub magazynów ciepła. Jaką maksymalną kwotę dofinansowania możesz uzyskać w ramach programu? Jest to aż 20 500,00 zł. Kwoty dofinansowania do poszczególnych elementów inwestycji będą uzależnione od rodzaju prosumenta, a także od elementów z których będzie się składała inwestycja. Katalog kosztów kwalifikowanych dotyczy:

  • zakupu, transportu i montażu instalacji fotowoltaicznej czyli paneli z niezbędnym osprzętem
  • zakupu, transportu i montażu  urządzeń służących do magazynowania energii elektrycznej, ciepła oraz zarządzania wytworzoną energią.

Jakie są warunki uzyskania dofinansowania?

Otóż wymagane jest rozliczanie się prosumenta w systemie net-bilingu. W praktyce oznacza to konieczność przejścia części zainteresowanych prosumentów z systemu opustów do systemu net-bilingu. Rozwiązanie takie daje możliwość skorzystania z dofinansowania do zakupu magazynów energii/magazynów ciepła i systemów zarządzających nimi, prosumentom którzy już skorzystali z dotacji w poprzednich edycjach programu. Możliwości skorzystania z dotacji w różnych konfiguracjach w zależności od sytuacji w jaki ej znajduje się prosument przedstawiają poniższe grafiki.

Prosument w systemie net-metering, który wcześniej otrzymał wsparcie:

 

 

 

 

 

Prosument w systemie net-metering, który nie otrzymał wcześniej wsparcia:

 

 

 

 

 

Nowy prosument lub już istniejący prosument w systemie net -billingu:

 

Budżet programu i składanie wniosków

W ramach programu Mój Prąd 2022 wnioski będzie można składać od 15 kwietnia 2022 roku w trybie ciągły do wyczerpania środków. Budżet programu według zapowiedzi ma wynieść 350 mln zł. Dodatkowe środki w ramach programu będą uruchamiane według potrzeb rynkowych. Środki finansowe pochodzą z instrumentu REACT-UE (Wsparcie na rzecz odbudowy służącej spójności oraz terytoriom Europy – dodatkowe środki dla programów polityki spójności na przeciwdziałanie skutkom kryzysu wywołanego pandemią Covid- 19).

Instytucją obsługującą program Mój Prąd 4.0 jest NFOŚiGW. Wnioski o dofinansowanie do fotowoltaiki można składać tylko elektronicznie.

Na koniec warto dodać, że dotację do fotowoltaiki w ramach programu Mój Prąd 2022 można łączyć z ulga termomodernizacyjną. Połączenie tych instrumentów wsparcia pozwoli na uzyskanie szybszego zwrotu z inwestycji. Jesteś zainteresowany pozyskaniem dofinansowania? Zapraszamy do kontaktu.

Dofinansowania w 2024 roku:

Inne wpisy: