Kto jest największym emitentem CO2?

Emisja CO2 jest problemem globalnym, a patrząc na dane, można zobaczyć, jak bardzo dotyczy nas wszystkich. Niektóre kraje produkują więcej CO2 niż inne, ale kto jest największym emitentem tego gazu cieplarnianego? W tym artykule poznasz ciekawe fakty dotyczące ilości dwutlenku węgla uwalnianego z poszczególnych krajów, a także ich wskaźników emisji na mieszkańca.

CO2 to gaz, który jest uwalniany w wyniku aktywności metabolicznej roślin, a także niektórych zwierząt. Stanowi 0,04% atmosfery i jest głównym gazem cieplarnianym, który przyczynia się do zmian klimatu. Od czasów rewolucji przemysłowej działalność człowieka w coraz szybszym tempie zwiększa ilość CO2 w atmosferze. Od początku rewolucji przemysłowej poziom CO2 wzrósł o 40%. Emisja CO2 jest głównym czynnikiem przyczyniającym się do zmian klimatycznych, a aby rozwijać gospodarkę światową, musimy ją ograniczyć. Jest to jednak kosztowne i trudne, dlatego należy poszukać  zrównoważonych sposobów na poprawę obecnej sytuacji.

Jeśli chodzi o emisję CO2, niekwestionowanym liderem są Chiny. Szacuje się, że w 2017 roku wyemitowały one 9,8 Gt CO2, czyli więcej niż jakikolwiek inny kraj na Ziemi. Drugim największym emitentem CO2 są Stany Zjednoczone z emisją 5,3 Gt CO2. Na trzecim miejscu uplasowały się Indie z wynikiem 2,5 GT CO2. Polska znajduje się na 21. miejscu pod względem emisji dwutlenku węgla. Wynosi ona bowiem 327 Mt  CO2. 

Patrząc na całkowitą emisję CO2 w poszczególnych krajach, należy pamiętać, że niektóre emitują więcej na osobę niż inne. Kraj, który w 2017 r. produkował najwięcej CO2 na osobę to Katar. Szacunkowa ilość emisji na jego obszarze wyniosła 49 tCO2/osobę. Na drugim, niechlubnym miejscu uplasowało się holenderskie terytorium zależne, a mianowicie Curaçao. Emisja CO2 na tym regionie wyniosła 39 ton na mieszkańca. Trzecią pozycję zajmuje Trynidad i Tobago z 30 tCO2 na osobę. 

Warto wspomnieć o Chinach, bowiem to najludniejsze państwo świata zajmuje 52. miejsce. Emituje 7,0 tCO2 w przeliczeniu na jednostkę. Znacznie wyżej plasują się Stany Zjednoczone z wynikiem 16 tCO2/osobę. Trzeci, największy emitent, czyli Indie zajmują bardzo odległe miejsce. Wydzielają 1,8 tCO2 w przeliczeniu na mieszkańca. Ciekawostką jest to, że Polska emituje znacznie więcej dwutlenku węgla, a mianowicie 8,6 tCO2 na osobę. 

Należy wziąć również pod lupę kategorię ekonomiczną, która ma na względzie emisję CO2   w odniesieniu do PKB. Według danych z 2017 r. najwyższy wskaźnik emisji osiągnął Trynidad i Tobago. Wyniósł on 1,1 kg CO2/PKB. Na drugim miejscu znajduje się Mongolia, z wynikiem 0,86 kgCO2/PKB. Trzecim państwem w kolejności jest Turkministan (0,79 kgCO2/PKB). Nasz kraj zajmuje 35. pozycję. Emituje bowiem 0,33 kgCO2/PKB. 

Z racji tego, że należymy do Unii Europejskiej trzeba wspomnieć, że na postawie danych z 2017 roku wszystkie państwa członkowskie wyemitowały wspólnie 5,7 GtCO2 podczas spalania paliw kopalnianych. 

Czy wiesz, że…?

Cała UE emituje niespełna trzy razy mniej CO2 niż Chiny. Jako wspólnota unijna staramy się poznawać sposoby na zmniejszenie CO2 i ograniczać wydzielanie gazów cieplarnianych do atmosfery. Chcemy zwiększać udział odnawialnych źródeł energii.  Spośród państw unijnych największym emitentem są Niemcy. W 2017 roku wydzielili oni 799 MtCO2. Na drugiej pozycji znajduje się Wielka Brytania (385 MtCO2), a na trzecim Francja (356MtCO2). Polska uplasowała się na 5. pozycji z wynikiem 327 MtCO2. Duże znaczenie w tej kwestii ma polska elektrownia Bełchatów. Spala ona bowiem węgiel brunatny, który emituje największą ilość CO2 spośród wszystkich europejskich elektrowni, czyli 37,6 MtCO2 rocznie. 

Przewiduje się, że do 2050 roku liczba ludności na świecie osiągnie 9,8 miliarda, a nasze zapotrzebowanie na energię i żywność będzie rosło, dlatego będziemy musieli znaleźć sposób na produkowanie mniejszej ilości CO2. Ograniczanie CO2 jest bardzo istotne. Zmniejszając zużycie energii i inwestując w odnawialne źródła energii, możemy usunąć z atmosfery 37 miliardów ton CO2. Aby tego dokonać, będziemy musieli zmodyfikować nasz styl życia i wprowadzić zmiany w naszych codziennych czynnościach, np. mniej jeździć samochodem i zmienić dietę. Istnieje wiele sposobów na ograniczanie emisji CO2, a podejmując odpowiednie działania, można zmienić świat na lepsze.

Zastanawiałeś się jak zmniejszyć ślad węglowy? Redukcja emisji CO2 to coś, o czym każdy powinien pomyśleć. Oznacza to zmniejszenie ilości gazów cieplarnianych, które wytwarzamy podczas ogrzewania domu, dojazdów do pracy, krótkich podróży i innych czynności.

Pamiętaj, że i Ty możesz wdrożyć pozytywne zmiany w swoje życie! Korzyści nie będą widoczne od razu, ale z czasem wszyscy zobaczymy oczekiwane rezultaty. Wspólnie starajmy się chronić naszą piękną planetę przed zanieczyszczeniem i globalnym ociepleniem.

Dofinansowania w 2024 roku:

Inne wpisy: