Ekstremalne zjawiska pogodowe na świecie w 2022

Wydaje się, że każdy dzień przynosi nowe nagłówki o najnowszym rekordowym wydarzeniu pogodowym. Staje się jasne, że nasz zmieniający się klimat ma duży wpływ na częstotliwość i dotkliwość ekstremalnych zjawisk pogodowych. Niestety, w najbliższych latach sytuacja ta będzie się tylko pogarszać. W 2022 roku byliśmy świadkami wzrostu liczby fal upałów, pożarów, huraganów i powodzi na całym świecie. Jeśli mieszkasz na obszarze podatnym na klęski żywiołowe lub po prostu chcesz być przygotowany na wszystko, co może Cię spotkać. Czytaj dalej, aby poznać największe ekstremalne zjawiska pogodowe w 2022 roku.

Powodzie w USA i Azji

Stany Zjednoczone i Azja to dwa najbardziej narażone na powodzie obszary na świecie. Częstotliwość i dotkliwość zdarzeń powodziowych w obu tych regionach wzrasta w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Główną przyczyną powodzi w Azji są powodzie spowodowane deszczami monsunowymi. Powodzie znajdują się w pierwszej dziesiątce przyczyn zgonów w Stanach Zjednoczonych.

Średnia liczba osób dotkniętych powodziami w USA wynosi około 50 000 osób rocznie. Powodzie w USA nasiliły się w ostatnich latach dzięki wielu czynnikom. Najważniejsze z nich to wzrost liczby ekstremalnych zdarzeń opadowych na wielu obszarach, zmiany temperatury i szybkości parowania oraz wzrost liczby osób mieszkających na terenach zagrożonych powodzią.

Jeśli chodzi o Azję, to powodzie są głównym źródłem klęsk żywiołowych i odpowiadają za ponad 50% wszystkich katastrof naturalnych, w których co roku ginie około 11 tysięcy osób. Oczekuje się, że podnoszący się poziom oceanów i zwiększony poziom opadów poszerzy źródło powodzi w Azji.

W Azji jednak oczekuje się, że ryzyko powodziowe będzie znacznie większe. Oczekuje się, że region ten doświadczy znacznego wzrostu intensywnych opadów deszczu i deszczy monsunowych. Może to doprowadzić do powodzi na wielu obszarach, w tym w Indiach, Pakistanie, Chinach i Tajlandii.

Fale upałów na całym świecie

Fale upałów to okresy niezwykle gorącej pogody, które występują, gdy wysokie temperatury stają się ekstremalne, albo z powodu braku pokrywy chmur, albo obfitości gazów cieplarnianych. W ciągu najbliższych kilku lat, prawdopodobnie będziemy świadkami wzrostu liczby i dotkliwości fal upałów na całym świecie. Dotyczy to zwłaszcza półkuli północnej, gdzie wiele miast doświadczy większej liczby dni z ekstremalnym upałem. Na przykład w USA oczekuje się, że liczba dni z ekstremalnym upałem wzrośnie nawet o 50%.

Wraz z dalszym wzrostem cieplejszych temperatur, będą one prowadzić do wyższych wskaźników udaru cieplnego i śmierci. Szczególnie zagrożone są osoby pracujące na zewnątrz, takie jak rolnicy i pracownicy budowlani. Ponadto, wyższe temperatury prawdopodobnie spowodują częstsze i poważniejsze susze, dzikie pożary i powodzie.

Fale upałów są również jednym z najczęstszych rodzajów klęsk żywiołowych. Oczekuje się, że miejsca takie jak Indie i Australia, gdzie lato jest już wyjątkowo gorące, zostaną dotknięte najsilniej. Oczekuje się, że co najmniej pięć z dziesięciu największych ekstremalnych zjawisk pogodowych będzie falami upałów.

Wysychanie lasów deszczowych Amazonii

Amazoński las deszczowy jest jednym z najważniejszych na świecie obszarów zasobów naturalnych. Lasy są domem dla wielu zwierząt i roślin, dostarczają nam cennych produktów, takich jak żywność, woda i leki. Jednak drzewa w Amazonii są niszczone przez zmiany klimatyczne.

Ponieważ nadal ogrzewamy planetę, lasy deszczowe stają się suchsze i bardziej podatne na pożary. Może to spowodować ogromne problemy dla lasu i ludzi, którzy są od niego zależni. Jednym z najbardziej ekstremalnych wydarzeń pogodowych w 2022 roku jest wysuszenie amazońskiego lasu deszczowego.

To wydarzenie może mieć ogromny wpływ na globalny klimat. Ponieważ amazoński las deszczowy jest ważnym rezerwuarem węgla, wyschnięcie lasu spowodowałoby uwolnienie do atmosfery dużej ilości CO2. Przyczyniłoby się to do i tak już szybko rosnącego poziomu CO2 na naszej planecie.

Huragany i burze tropikalne

Huragany i burze tropikalne należą do najbardziej niszczycielskich zjawisk pogodowych. Huragany to olbrzymie burze, które tworzą się nad oceanem w ciepłych obszarach tropikalnych. Burze tropikalne tworzą się nad lądem i są wtedy nazywane depresjami tropikalnymi i depresjami tropikalnymi.

W miarę ocieplania się oceanów i podnoszenia się poziomu mórz oczekuje się, że huragany będą coraz częstsze i intensywniejsze. W ostatnich latach liczba huraganów dotykających USA wzrosła, podobnie jak ich intensywność. Biorąc pod uwagę ilość badań i przygotowań, które idą w prognozowaniu aktywności huraganów i burz tropikalnych, jest prawdopodobne, że zobaczymy huragany w pierwszej dziesiątce ekstremalnych zdarzeń pogodowych.

Największym wyzwaniem podczas zbliżania się huraganu jest ryzyko powodzi spowodowane ulewnymi deszczami. Jednak huragany mają również silne wiatry, które mogą powodować duże szkody w budynkach i drzewach. Huragany mogą również prowadzić do ryzyka wystąpienia szkodliwych fal sztormowych wzdłuż linii brzegowej, gdzie huragan osiąga ląd. Na przykład huragan Harvey, który uderzył w Teksas w sierpniu 2017 roku, spowodował wiele

Pożary w USA i Australii

Dzikie pożary są jednym z najbardziej powszechnych rodzajów ekstremalnych zjawisk pogodowych. Stanowią ryzyko w całej cieplejszej części świata, szczególnie w Australii, Kalifornii i we wschodniej części południowo-wschodnich Stanów Zjednoczonych. Ryzyko wystąpienia dzikich pożarów wzrosło w ostatnich latach w wyniku globalnego ocieplenia.

W miarę dalszego ocieplania się planety, ilość lasów i buszu w niektórych częściach świata będzie się zmniejszać. Oznacza to, że będzie mniej roślin usuwających dwutlenek węgla z atmosfery. W rezultacie poziom dwutlenku węgla wzrośnie i przyczyni się do zmian klimatycznych.

W rezultacie wzrośnie ryzyko wystąpienia dzikich pożarów, co będzie miało ogromny wpływ na środowisko. Dzikie pożary uwalniają dużo dymu do atmosfery, co może powodować problemy dla pobliskich ludzi i dzikich zwierząt. Dym wpływa również na klimat i może prowadzić do zmniejszenia opadów na niektórych obszarach.

Dzikie pożary to rodzaj ekstremalnego zjawiska pogodowego, które można zaobserwować niemal w każdym miejscu na Ziemi. Chociaż dzikie pożary są często kojarzone z ciepłymi, suchymi warunkami, mogą się zdarzyć w każdej porze roku. Są one zazwyczaj powodowane przez działalność człowieka, taką jak nieostrożne używanie otwartego ognia, karczowanie ziemi dla rolnictwa lub spalanie odpadów. W USA przewiduje się, że w ciągu najbliższych kilku lat ryzyko wystąpienia dzikich pożarów wzrośnie. Wynika to ze wzrostu liczby ciepłych dni i spadku ilości wilgoci w ziemi. W Australii natomiast oczekuje się, że ryzyko wystąpienia dzikich pożarów spadnie. Wynika to z mniejszej liczby ciepłych dni, zwiększonych opadów deszczu i zwiększonego magazynowania wody w glebie.

Podsumowując

Chociaż zjawiska te miały miejsce niedawno, oczekuje się, że będą się pojawiać ponownie. Częstotliwość i dotkliwość ekstremalnych zdarzeń pogodowych wzrośnie w wyniku zmian klimatu, dlatego ważne jest, abyśmy podjęli działania już teraz, aby zapobiec takim sytuacjom w przyszłości.

Nie jest jeszcze za późno, aby podjąć działania i wprowadzić zmiany w naszym życiu, aby zmniejszyć ilość emitowanego przez nas dwutlenku węgla, więc upewnij się, że podzielisz się tym artykułem ze swoimi przyjaciółmi i rodziną.

Dofinansowania w 2024 roku:

Inne wpisy: