Dotacje do ocieplenia domu

Równocześnie walcząc z nieprzewidywalnością zmieniających się sezonów i rosnącymi cenami energii, coraz więcej właścicieli nieruchomości decyduje się na skorzystanie z zalet docieplenia domu. Docieplenie domu, choć może wydawać się kosztowne na wstępie, z perspektywy długoterminowej stanowi jedno z najskuteczniejszych rozwiązań, które pozwala nie tylko na oszczędność finansową, ale również na przysłużenie się środowisku naturalnemu. Co więcej, docieplenie to znacznie więcej niż tylko oszczędność – to inwestycja w komfort, zdrowie, a nawet estetykę budynku Jesteśmy  świadomi, że taka inwestycja może być kosztowna dlatego przedstawiamy Państwu dotacje, które pomogą zmniejszyć koszty docieplenia 

Program „Czyste Powietrze” to inicjatywa, która powstała z myślą o poprawie jakości powietrza, a także zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych. Realizuje to poprzez promowanie modernizacji energetycznej i wymiany źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych. W ramach tego programu, możliwe jest uzyskanie dotacji, pożyczki oraz ulgi podatkowej na realizację działań termomodernizacyjnych.

Od 3 stycznia 2023 roku, ruszyła kolejna edycja programu, wprowadzająca wiele zmian, w tym zwiększenie dotacji na termomodernizację domu i wymianę „kopciucha”. Teraz możemy otrzymać nawet do 135 tys. zł wsparcia w tym zakresie.

Jakie korzyści przynosi program?

Kluczowym celem programu jest zredukowanie kosztów, które niesie ze sobą wymiana źródła ciepła i termoizolacja jednorodzinnych obiektów budowlanych. Dzięki kompleksowej termomodernizacji, możliwe jest efektywne i odpowiedzialne zarządzanie energią, co przekłada się na ochronę środowiska, a także na poprawę domowego budżetu.

Co zmieniło się w 2023 roku?

W 2023 roku wprowadzono szereg zmian w programie „Czyste Powietrze”. Zwiększone zostały progi dochodowe, przy dofinansowaniu podstawowym do 135 tys. zł, a maksymalna kwota dotacji wynosi 66 tys. zł. W przypadku podwyższonego dofinansowania, próg dochodowy wzrósł z 1564 do 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i z 2189 do 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym, a maksymalna dotacja wzrosła z 47 do 99 tys. zł.

Dodatkowo, wprowadzono możliwość ubiegania się o 50% dotacji w ramach prefinansowania inwestycji (przed rozpoczęciem przedsięwzięcia), a wykonawcy prac mogą otrzymać środki na konto w ramach pierwszej transzy w 14 dni od podpisania umowy.

Zmiany przewidują także możliwość złożenia drugiego wniosku o termomodernizację domu, jeżeli wcześniej wniosek dotyczył tylko wymiany pieca, a także wprowadzenie obowiązku przeprowadzenia audytu energetycznego budynku.

Kompleksowe remonty, termomodernizacje i więcej:

Program „Czyste Powietrze” umożliwia dofinansowanie nie tylko wymiany pieca, ale także kompleksowego remontu i termomoderniz to=chatgpt<|im_sep|>Pierwsze kroki w związku z programem „Czyste Powietrze”

Zanim przystąpisz do działania, warto dokładnie przestudiować regulamin programu. Jak każdy program rządowy, „Czyste Powietrze” ma swoje szczegółowe zasady i warunki. Pamiętaj, że po złożeniu wniosku o dofinansowanie musisz przeprowadzić audyt energetyczny budynku.

Pierwszym krokiem jest więc znalezienie uprawnionego audytora energetycznego, który dokona oceny energetycznej Twojego domu i przygotuje stosowną dokumentację. Audyt taki obejmuje analizę stanu budynku, jego izolacji cieplnej, systemu grzewczego oraz innych czynników mających wpływ na zużycie energii.

Następnie, na podstawie audytu, powinien zostać przygotowany wniosek o dofinansowanie. Do wniosku dołączane są również inne dokumenty, takie jak zaświadczenie o dochodach, co pozwoli ustalić wysokość potencjalnego dofinansowania.

Zmiany w programie „Czyste Powietrze” w 2023 roku:

Program „Czyste Powietrze” w 2023 roku przyniósł istotne zmiany, które mają na celu zwiększenie liczby beneficjentów oraz ułatwienie procesu ubiegania się o dofinansowanie. Najważniejszą zmianą jest zwiększenie maksymalnej kwoty dotacji do 135 tys. zł. Zmieniono również progi dochodowe, które uprawniają do skorzystania z programu. W przypadku gospodarstwa wieloosobowego próg dochodowy wynosi teraz 1894 zł na osobę, a w przypadku gospodarstwa jednoosobowego 2651 zł.

Dodatkowo, wprowadzono możliwość ubiegania się o 50% dotacji w ramach prefinansowania inwestycji, zanim jeszcze rozpoczną się prace termomodernizacyjne. Ta opcja jest szczególnie korzystna dla tych, którzy nie dysponują wystarczającymi środkami na pokrycie kosztów inwestycji na początku jej realizacji.

Na uwagę zasługuje też zmiana, która pozwala na złożenie drugiego wniosku o dofinansowanie, jeśli pierwszy dotyczył tylko wymiany pieca. To oznacza, że jeśli już skorzystałeś z programu „Czyste Powietrze” na wymianę pieca, możesz teraz ubiegać się o dodatkowe środki na termomodernizację budynku.

 

Należy pamiętać jednak, dokonanie decyzji o wymianie pieca to duże przedsięwzięcie, które wiąże się z wieloma kwestiami do rozważenia – od wyboru odpowiedniego modelu, przez organizację pracy, aż po zrozumienie i spełnienie wszystkich wymogów do otrzymania dofinansowania. W tych wszystkich aspektach pomocne może być skorzystanie z usług profesjonalistów, którzy mają doświadczenie w tej dziedzinie.

Nasza firma specjalizuje się w pomocy klientom w kwestii uzyskania dofinansowań na termomodernizacje i OZE . Zespół ekspertów Pozytywnych CO2 jest gotowy, aby poprowadzić Cię przez każdy etap procesu, zapewniając, że Twój projekt będzie zarówno ekologiczny, jak i ekonomiczny.

Dofinansowania w 2024 roku:

Inne wpisy: