Kompostowanie: prosty recykling we własnym ogródku

Kompostowanie odpadów biodegradowalnych staje się coraz bardziej powszechnym sposobem ich utylizacji. Pozwala on na wykorzystanie tych odpadów w naturalny sposób, co przyczynia się do ograniczenia ilości niebezpiecznych substancji organicznych – mamy niższe emisje tlenków azotu i innych toksycznych gazów. Dzięki temu możemy zmniejszyć ryzyko powstawania związanych z nimi chorób lub szkodliwych substancji, które mogłyby zanieczyszczać środowisko naturalne. 

Kompostowanie odpadów biodegradowalnych

Kompostowanie może być prawdziwie naturalnym sposobem produkcji nawozów. Wysokiej jakości nawozy organiczne można wytworzyć w wyniku procesu kompostowania z odpadów biodegradowalnych. Można je wykorzystać do pielęgnacji roślin w ogrodach, uprawach lub w rolnictwie ekologicznym. W ten sposób możemy zapobiec wyczerpaniu się zasobów naturalnych. Kompostowanie może też pozwolić uniknąć przymusowego wywiezienia odpadów od ich właścicieli. Dzięki temu obniżymy koszty i skrócimy czas przeprowadzania akcji wywozowych. 

Dlaczego warto kompostować? 

Kompostowanie odpadów biodegradowalnych jest bardzo proste. Wystarczy przestrzegać kilku zasad i odpowiednio przygotować odpady. Taka technologia może być stosowana przez wszystkie gospodarstwa domowe, w których znajduje się odbiór biodegradowalnych odpadów. Dzięki kompostowaniu można zmniejszyć emisję tlenków azotu i innych toksycznych gazów. Może być wykorzystane do produkcji nawozów organicznych, które są bardzo potrzebne w gospodarstwie domowym. Wybrane odpady biodegradowalne w odpowiednich proporcjach można kompostować w warunkach domowych. Odpady powinny być zmieszane i proporcje te powinny zatrzymać się przy 50% odpadów biodegradowalnych i 50% odpadów niebiodegradowalnych. Niektóre odpady, takie jak np. sadzonki lub resztki roślinne mogą być dodawane do kompostowników wyłącznie ususzone. Odpady biodegradowalne powinny być przekompostowane – czyli doprowadzone do stanu wrzenia, a następnie rozłożone w kompostowniku w odpowiednich warunkach, żeby w odpowiednim czasie nie zagroziły zdrowiu ludzi i środowisku. 

Jakie odpady możemy kompostować? 

W zależności od rodzaju odpadów możemy kompostować sadzonki, resztki roślinne, odpady zielarskie, odpady z jedzenia, odpady z pszczelarstwa, odpady żywnościowe, trawę, liście oraz inne odpady roślinne. Wszystkie te odpady możemy kompostować razem, ale pamiętajmy, że odpady roślinne powinny stanowić ich mniejszość. Najważniejszym elementem przygotowania odpadów do kompostowania jest ich sprasowanie. Ważne jest, aby ich zmielić do maksymalnie drobnych kawałków. Odpady roślinne należy poddać procesowi sprasowania w pojemniku, który można wykorzystać jako kompostownik. Do najlepszych roślin wspomagających kompostowanie należą: wrzos, kłosy, korzenie drzew i krzewów oraz liście i pędy roślin żywych i martwych. 

Jak kompostować odpady organiczne? 

Kompostownik można zrobić samemu np. ze starych palet (bez dna), które wkopujemy w ziemię i uzupełniamy kolejnymi warstwami odpadków lub kupić gotowy.  Najlepszym miejscem bedzie zacieniony obszar, ponieważ zapobiegnie on szybkiemu wysychaniu odpadów. Pierwszą warstwę zaleca się  przemieszać z wartościową ziemią np. z poprzedniego kompostownika, jeśli taki prowadziliśmy. Na kolejne warstwy wrzucamy np. chwasty, zgrabione liście, skoszoną trawę, skorupki jaj, drobne gałęzie, resztki owoców, odpadki kuchenne pochodzenia roślinnego, a nawet popiół z ogniska- ale tylko pod warunkiem, że palimy drewno. Całość można nakryć np. workiem jutowym w celu zapewnienia ciepła i wilgoci. W okresie wzmożonych upałów warto podlewać kompostownik – należy jednak uważać z nadmiernym nawodnieniem. Co jakiś czas należy kompost przemieszać, aby zapewnić odpowiednie napowietrzenie. Po około 5-6 miesiącach otrzymamy gotowy produkt. Dojrzały kompost poznajemy po ciemnobrunatnej barwie i jednolitej strukturze oraz miłym zapachu świeżej ziemi. Korzyść jest podwójna – nie musimy płacić ani za wywóz śmieci z ogrodu ani za ziemię czy dodatkowe nawozy podczas sadzenia kolejnych roślin w ogródku.

Ważne !

Oczywiście są również odpady, których na kompost wyrzucać w żadnym wypadku nie wolno! Należą do tych odpadów np. kolorowe czasopisma, kości, resztki mięsą czy chore rośliny. 

Podsumowanie 

Kompostowanie cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród polskich właścicieli gospodarstw i przydomowych ogródków. W celu ograniczenia składowania odpadów biodegradowalnych Gminy zachęcają mieszkańców do zakładania przydomowych kompostowników .  Większość domowych odpadków stanowią odpady organiczne. Można zamiast wyrzucać  odpady do pojemników “ na mieszane ” tworzyć własne kompostowniki  w swoich ogródkach czy na działkach.  Produkowanie samodzielne kompostu jest proste i bardzo przydatne, ponieważ kompost wzbogaca glebę w próchnicę. Kompost jest bogatym źródłem materii organicznej, ale też najtańszym i naturalnym materiałem do użyźniania gleby. 

Dofinansowania w 2024 roku:

Inne wpisy: