Audyt energetyczny budynku w programie czyste powietrze

Audyt energetyczny to proces oceny zużycia energii w budynku lub przedsiębiorstwie. Celem audytu jest zidentyfikowanie miejsc, w których można zwiększyć efektywność energetyczną, co pozwala na obniżenie kosztów związanych z użytkowaniem budynku lub przedsiębiorstwa, a także przyczynia się do ochrony środowiska poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

Gdzie może być przeprowadzony audyt energetyczny?

Audyt energetyczny może być przeprowadzony zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i przemysłowych oraz budynkach użyteczności publicznej. W przypadku budynków mieszkalnych audyt obejmuje ocenę zużycia energii na potrzeby ogrzewania, chłodzenia, ciepłej wody użytkowej, oświetlenia oraz wentylacji.

Audyt energetyczny z czego się składa?

Pierwszym etapem jest analiza dokumentacji dotyczącej budynku lub przedsiębiorstwa, takiej jak projekty, rachunki za energię oraz inne dokumenty techniczne. Następnie wykonuje się pomiary zużycia energii oraz inwentaryzację urządzeń i systemów wykorzystywanych w budynku lub przedsiębiorstwie. Na podstawie tych danych wykonuje się bilans zużycia energii oraz ocenia się efektywność poszczególnych urządzeń i systemów.

Na końcu audytu energetycznego przedstawia się rekomendacje dotyczące sposobów zwiększenia efektywności energetycznej w formie dokumentu, określającego aktualny stan danego budynku.

Dokument ten, wykazuje parametry techniczne przegród i instalacji, a także możliwe sposoby poprawy stanu obecnego. W skład audytu wchodzi opłacalność inwestycji, oszczędności wynikające z modernizacji, jak i efekt ekologiczny.

Audyt energetyczny w programie czyste powietrze 2023?

Zgodnie z nowymi zasadami Programu Priorytetowego Czyste Powietrze obowiązującymi od 03.01.2023 audyt energetyczny jest niezbędny do uzyskania dofinansowania w tym programie. Podstawą przyznania dofinansowania jest wykazanie w audycie spełnienia jednego z dwóch warunków:

  • zmniejszenie zużycia energii użytkowej na cele ogrzewania budynku do wartości EU≤ 80 kWh/(m2/rok);
  • zmniejszenie zużycia energii użytkowej na cele ogrzewania budynku o minimum 40 % względem stanu przed modernizacją.

 

Audyt energetyczny – dofinansowanie?

Audyt Energetyczny jest dofinansowany w 100%, co pozwala na zwrot środków w formie dotacji w kwocie do 1.200,00 zł. Jeśli jesteś zainteresowany audytem lub potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się z nami pod: biuro@pozytywnico2.pl, 17 283 10 03

 

 

Dofinansowania w 2024 roku:

Inne wpisy: