Czego dotyczy program Czyste Powietrze?

Program „Czyste Powietrze” jest polskim programem rządowym mającym na celu poprawę jakości powietrza w Polsce poprzez finansowanie termomodernizacji budynków i wymianę starych źródeł ogrzewania na bardziej ekologiczne. Program skupia się na redukcji emisji szkodliwych substancji do atmosfery, w szczególności pyłów zawieszonych, dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz gazów cieplarnianych.

Główne cele programu „Czyste Powietrze” to:

  1. Termomodernizacja budynków:

Program wspiera finansowo właścicieli budynków w zakresie termomodernizacji, czyli poprawy izolacji termicznej budynków, wymiany stolarki okiennej, docieplenia dachów, fundamentów i ścian. Celem jest zmniejszenie strat ciepła z budynków, co prowadzi do ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza.

  1. Wymiana źródeł ciepła:

Program zachęca do wymiany starych, nieekologicznych źródeł ogrzewania, takich jak piece węglowe czy olejowe, na nowoczesne i bardziej przyjazne dla środowiska systemy, takie jak pompy ciepła, kotły gazowe czy kotły na biomasę. Wprowadzenie bardziej efektywnych źródeł ogrzewania ma na celu zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery.

  1. Edukacja i świadomość:

Program promuje edukację w zakresie ochrony powietrza oraz świadomości ekologicznej. W ramach programu organizowane są kampanie informacyjne i edukacyjne, aby zwiększyć świadomość społeczną dotyczącą wpływu jakości powietrza na zdrowie i środowisko.

Program „Czyste Powietrze” oferuje różnego rodzaju wsparcie finansowe, takie jak dotacje, pożyczki, ulgi podatkowe oraz program „Rodzina 500 plus dla termomodernizacji”, który jest skierowany do rodzin o niskich dochodach. Celem jest zapewnienie dostępu do programu dla jak najszerszej grupy beneficjentów.

Wprowadzenie programu „Czyste Powietrze” ma na celu poprawę jakości powietrza w Polsce, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń atmosferycznych oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom smogu dla zdrowia publicznego.

 

Zapewniamy kompleksowe wsparcie w ramach programu „Czyste Powietrze”.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz dodatkowych informacji, zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem.
Jesteśmy gotowi pomóc w każdej fazie procesu, od konsultacji i analizy możliwości, aż po aplikację i realizację projektu. Naszym celem jest zapewnienie Ci maksymalnego wsparcia i ułatwienie korzystania z programu „Czyste Powietrze”. Skontaktuj się z nami już dziś, aby zacząć działania na rzecz poprawy jakości powietrza i oszczędności energetycznych w Twoim budynku.

Dofinansowania w 2024 roku:

Inne wpisy: