Niebezpieczeństwa związane ze smogiem i paleniem śmieci w piecach

Czy wiesz, że smog może być równie szkodliwy dla Twojego zdrowia jak bierne palenie? Jako niewidzialna mieszanka zanieczyszczeń, smog może dokonać spustoszenia w naszym organizmie, jeśli jesteśmy na niego regularnie narażeni. Amerykańskie słowo „smog” ma swoje źródło w słowie „dym” i słowie „mgła”. Terminem tym określa się rodzaj zanieczyszczenia powietrza, które powstaje, gdy niebezpieczne opary z fabryk, samochodów i innych źródeł przemysłowych reagują ze światłem słonecznym i różnymi rodzajami gazów. 

Jakie są przyczyny powstawania smogu?

Dwa główne składniki smogu to utleniacze fotochemiczne (reakcje chemiczne powstające, gdy światło słoneczne reaguje z różnymi zanieczyszczeniami) oraz CO (tlenek węgla). Do powszechnych przyczyn powstawania smogu należą: – Samochody i przemysł, które wykorzystują paliwa kopalne jako źródło energii, emitują wysoki poziom CO, który przekształca się w CO, gdy miesza się z tlenem atmosferycznym. – Działalność przemysłowa, która wytwarza toksyczne opary wraz z ich produktami ubocznymi, taka jak wydobycie i obróbka miedzi, złota i srebra, eksploatacja zakładów produkujących nawozy sztuczne, produkcja farb, pestycydów i środków owadobójczych oraz rafinacja ropy naftowej, może powodować wzrost poziomu fotochemicznych utleniaczy w powietrzu. – Rosnące temperatury w okresie letnim powodują, że powietrze jest bardziej stagnacyjne. To sprawia, że zanieczyszczenia są bardziej skoncentrowane na ograniczonym obszarze i zmniejsza się ilość dostępnego tlenu w powietrzu. – Suche warunki pogodowe są również odpowiedzialne za powstawanie smogu, ponieważ brakuje w nich wilgoci, która mogłaby pomóc w wychwytywaniu zanieczyszczeń.

Jak można się chronić przed smogiem?

Oto kilka Sposobów na to, jak chronić się przed smogiem: – Pozostań w domu, gdy poziom smogu jest wysoki. Jeśli musisz wyjść na zewnątrz, staraj się ograniczyć czas przebywania na zewnątrz poprzez krótkie spacery i unikanie forsownych aktywności. – Unikaj spędzania zbyt wiele czasu w ruchu ulicznym, zwłaszcza w godzinach szczytu, kiedy samochody prawdopodobnie pracują na wysokooktanowym paliwie, które może uwolnić więcej zanieczyszczeń do powietrza. – Noś maskę na twarz, gdy poziom smogu jest bardzo wysoki. – Ogranicz spożycie tłustych i słonych pokarmów, ponieważ mogą one zwiększyć ryzyko rozwoju wysokiego ciśnienia krwi, które może być dodatkowo pogorszone przez ekspozycję na smog. – Myj wszystkie owoce i warzywa, nawet jeśli są pakowane, ponieważ prawdopodobnie zawierają wysoki poziom pestycydów, które mogą prowadzić do zmniejszenia zdolności organizmu do zwalczania infekcji. – Trzymaj okna w domu i biurze zamknięte, ponieważ może to pomóc w zatrzymaniu zanieczyszczeń wewnątrz i unikaj palenia świec, ponieważ mogą one uwolnić więcej zanieczyszczeń do powietrza.

Dlaczego spalanie śmieci w piecach nie jest dobrym pomysłem?

Emisja gazów cieplarnianych jest problemem nie tylko przy produkcji energii, ale również przy przetwarzaniu odpadów. Szczególnie spalanie odpadów domowych jest krytykowane jako źródło gazów cieplarnianych, takich jak CO2 czy CH4. Niestety, niezależnie od tego, jak bardzo staramy się tego unikać, zawsze będą istniały odpady, których nie da się poddać recyklingowi lub kompostowaniu. Dlatego musimy znaleźć najbardziej efektywne sposoby spalania naszych śmieci – i właśnie w tym miejscu sprawy się komplikują. Jeśli chodzi o zmniejszenie śladu węglowego, spalanie śmieci w piecach ma pewne wady i nie jest dobrym pomysłem dla środowiska. Istnieje jednak wiele innych sposobów, dzięki którym można zmniejszyć emisję dwutlenku węgla z gospodarki odpadami, które warto wziąć pod uwagę.

 

Spalanie śmieci jest odpowiedzialne za około jedną czwartą wszystkich emisji CO2 z sektora odpadów. Ponadto w wyniku spalania odpadów domowych podczas spalania powstają również inne gazy szkodliwe dla środowiska, takie jak CH4, N2O i CO. Są to główne gazy cieplarniane powstające podczas spalania odpadów domowych. Emisja CO2 ze spalania odpadów jest znacząca, ponieważ powstaje przez cały rok, w przeciwieństwie do CO2 ze spalania paliw kopalnych, które występuje głównie w okresach szczytowego zapotrzebowania. Ponadto, CO2 emitowany z sektora odpadów nie jest równoważony przez pobór CO2 przez rosnące rośliny, ponieważ spalane materiały odpadowe nie były wykorzystywane do celów rolniczych.

Inne sposoby redukcji emisji gazów cieplarnianych z przetwarzania odpadów

– Recykling – proces ten zmniejsza ilość odpadów, które muszą być spalane lub kompostowane, więc odciąża inne procesy przekształcania odpadów. Recykling jest jednym z najbardziej efektywnych sposobów redukcji emisji gazów cieplarnianych z przetwarzania odpadów. – Kompostowanie – proces ten rozkłada materię organiczną i wytwarza biogaz, który może być wykorzystany jako paliwo. Redukcja emisji CO2 poprzez kompostowanie jest mniejsza niż w przypadku recyklingu (około jednej piątej), ponieważ węgiel nie jest przechowywany w produkcie końcowym, ale jest uwalniany jako CO2 podczas procesu kompostowania. – Wcześniejsze przetwarzanie i konserwacja – oznacza to, że odpady żywnościowe są zmniejszone poprzez wcześniejsze etapy przetwarzania i konserwacji, np. poprzez zmniejszenie ilości żywności, która jest wyrzucana przez sprzedawców detalicznych.

5 tworzyw sztucznych, których spalanie w piecach jest trujące

Kiedy tworzywa sztuczne są spalane w spalarniach lub piecach, wydzielają szkodliwe produkty uboczne, które mogą być nawet bardziej niebezpieczne niż oryginalny plastik. Kiedy tworzywa sztuczne są spalane lub niewłaściwie utylizowane, wydzielają dioksyny, które są rakotwórcze, a także inne toksyczne opary. Spalanie tworzyw sztucznych wydziela również gazy cieplarniane, w tym CO2 i CH4, które mają negatywny wpływ na środowisko. Aby jeszcze bardziej zmniejszyć ryzyko poparzeń w wyniku ekspozycji na te toksyny, zakłady recyklingu metali muszą wdrożyć bezpieczniejsze metody obsługi i spalania tworzyw sztucznych. Oto 5 tworzyw sztucznych, które są trujące do spalania w piecach.

# Polichlorek winylu (PVC)

PVC jest jednym z najbardziej toksycznych tworzyw sztucznych, które można spalać w piecach. PVC to rodzaj plastiku, który jest nie tylko szkodliwy dla środowiska, ale także dla ludzi. Wynika to głównie z substancji chemicznych, które są dodawane do PVC, aby uczynić go elastycznym. Podczas spalania PVC wytwarza dioksyny, które są jednymi z najbardziej rakotwórczych substancji znanych człowiekowi.

Jeśli widzisz PVC w swoim złomie, nie wkładaj go do swojego pieca. Zamiast tego poszukaj plastiku pochodzącego z recyklingu, który jest mniej szkodliwy dla środowiska i ludzi.

# Poliuretan (PU)

Podczas spalania poliuretanu uwalnia on opary, które mogą powodować poważne problemy zdrowotne. Ta substancja chemiczna jest używana do produkcji wielu produktów codziennego użytku, w tym mebli, obuwia, sprzętu sportowego i zabawek. Poliuretan nie jest materiałem zrównoważonym, ponieważ jego produkcja wymaga dużo energii i wykorzystuje wiele substancji chemicznych. Dodatkowo, produkcja poliuretanu uwalnia gazy cieplarniane, a spalanie poliuretanu wytwarza dwutlenek węgla, gaz cieplarniany.

PU można poddać recyklingowi, ale ważne jest, aby użyć pieca, który poradzi sobie z jego kruchością. PU jest polimerem termoplastycznym, więc można go przetopić w wysokiej temperaturze i ponownie wykorzystać.

# Poliwęglan (PC)

Poliwęglan jest używany jako materiał w wielu produktach, w tym okularach i panelach komputerowych/solarnych. Chociaż nadaje się do recyklingu, nie jest powszechnie przetwarzany. Karton i papier to dwa najczęstsze materiały zbierane do recyklingu. Poliwęglan ma bardzo wysoką temperaturę topnienia i wytwarza opary, które są toksyczne podczas spalania. Ze względu na te toksyczne opary ważne jest, aby podczas spalania poliwęglanu używać materiału, który może obsługiwać wysokie temperatury.

Na szczęście nadaje się on do recyklingu! Poliwęglan jest wykonany z substancji chemicznej bisfenolu A (BPA). BPA jest stosowany jako dodatek chemiczny w produkcji większości tworzyw sztucznych, w tym poliwęglanu. Poliwęglan można poddać recyklingowi i ponownie wykorzystać do produkcji innych produktów, takich jak plastikowe butelki, panele komputerowe, a nawet soczewki okularów.

# Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS)

Podczas spalania tworzyw sztucznych ważne jest, abyś spalał właściwy rodzaj plastiku. Istnieje wiele różnych rodzajów tworzyw sztucznych, które są używane do wytwarzania różnych produktów. Jednym z najczęstszych typów plastiku jest ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene). ABS jest używany do produkcji takich rzeczy jak meble zewnętrzne, zabawki dla dzieci i części samochodowe. ABS jest polimerem termoplastycznym i nadaje się do recyklingu, ale nie jest powszechnie zbierany do recyklingu.

ABS jest trujący przy spalaniu w piecach, ponieważ zawiera cyjanek. Ważne jest, aby podczas spalania ABS używać materiału, który może wytrzymać wysoką temperaturę.

Mieszane tworzywa sztuczne

Powszechne jest, że złom zawiera wiele rodzajów tworzyw sztucznych zmieszanych razem. To sprawia, że trudno jest przetwórcy złomu wiedzieć, co zrobić z mieszanym plastikiem. Podczas przetwarzania mieszanych tworzyw sztucznych ważne jest, aby stosować wysokotemperaturowe metody przetwarzania.

W zależności od tego, jakie tworzywa sztuczne są ze sobą zmieszane, może być konieczne użycie innego pieca niż ten, który jest używany do jednego rodzaju tworzywa sztucznego. Może to sprawić, że przetwarzanie mieszanych tworzyw sztucznych będzie bardziej czasochłonne, ale jest to najlepszy sposób, aby zapewnić, że szkodliwe chemikalia są utrzymywane z dala od powietrza i wody.

Wnioski.

Spalanie plastiku w piecach uwalnia szkodliwe chemikalia do powietrza i wody. Jednak przetwórcy złomu mogą stosować różne praktyki, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia tego zjawiska.

Kiedy otrzymujesz złom plastikowy, upewnij się, że jest on prawidłowo przetwarzany i nie wkładaj do pieca niewłaściwego rodzaju plastiku. Ważne jest, aby używać materiału, który może wytrzymać wysokie temperatury i nie jest to rodzaj plastiku, który jest trujący do spalania w piecach.

Dofinansowania w 2024 roku:

Inne wpisy: